APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

02.06.2020.

u 10:00h

03.06.2020.

u 10:00h

Dragan Đorđević
20
BIO102 Fizika

09.06.2020.

u 11:00h

Dragoljub Dimitrijević
12
BIO103 Osnovi informatike

01.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
19
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

02.06.2020.

u 13:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
32
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

05.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
25
BIO201 Mikrobiologija

02.06.2020.

u 10:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
31
BIO202 Zoologija kičmenjaka

01.06.2020.

u 08:00h

02.06.2020.

u 12:00h

Saša Stanković
26
BIO203 Biohemija

03.06.2020.

u 11:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
18
BIO204 Algologija i mikologija

05.06.2020.

u 10:00h

06.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
38
BIO301 Genetika

05.06.2020.

u 08:00h

05.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
19
BIO302 Fiziologija biljaka

06.06.2020.

u 11:30h

10.06.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
11
BIO303 Fiziologija životinja

04.06.2020.

u 11:00h

09.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
22
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

08.06.2020.

u 12:00h

10.06.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
12
BIOI32 Pedagogija

09.06.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
11
BIOI51 Biogeografija

05.06.2020.

u 12:00h

08.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
11
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

01.06.2020.

u 09:00h

01.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
1
BIOI53 Biologija čoveka

03.06.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
13
BIOI54 Imunobiologija

04.06.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
3