Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1 BEZ401 Ekologija bilјaka 1 O 2 2 0 0 1 6
2 BIO401 Zaštita životne sredine 1 O 2 2 0 0 1 6
3 BIO402 Uporedna fiziologija životinja 1 O 2 0 0 2 0 6
4 BIODI1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 2 0 0 2 0 6
5 BIODI1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 2 2 0 0 0 6
6 BEZ402 Ekologija životinja 2 O 2 2 0 0 1 6
7 BIO403 Teorija evolucije 2 O 2 2 0 0 0 6
8 BIODI2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 2 0 0 2 0 6
9 BIODI2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 2 0 0 2 0 6
10 BIODI2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 2 2 0 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 60
UKUPNO 20 12 0 8
  Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
DRUGA GODINA
11 BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada 3 O 4 4 0 0 0 12
12 BIO404 Školska praksa 3 O 2 3 0 0 0 6
13 BIODI3 Predmet izbornog bloka 3 3 O 2 0 0 2 0 6
14 BIODI3 Predmet izbornog bloka 3 3 O 2 0 0 2 0 6
15 BIODI3 Predmet izbornog bloka 3 3 IB 2 2 0 0 0 6
16 BEZ502 Studijski istraživački rad 4 O 0 0 15 0 0 12
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 48
UKUPNO 12 9 15 4
Ukupno = 32 Ukupno = 21 Ukupno = 15 Ukupno = 12
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 80 1200
BIO501 Završni rad O 12
Ukupno ESPB 120

Izborna nastava

Šifra Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON ESPB
Predmeti izbornog bloka 1.
1 BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji NS IB 2 2 0 0 6
2 BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih bilјaka NS IB 2 2 0 0 6
3 BIODI13 Biološke simbioze TM IB 2 2 0 0 6
4 BIODI14 Mikrobiološki praktikum NS IB 2 0 0 2 6
5 BIODI15 Strukturne adaptacije bilјaka TM IB 2 0 0 2 6
6 BIODI16 Ćelijska fiziologija TM IB 2 0 0 2 6
7 BIODI17 Biohemijska sistematika bilјaka NS IB 2 0 0 2 6
8 BIODI18 Paleozoologija TM IB 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 2.
9 BIODI21 Fiziologija stresa kod bilјaka NS IB 2 2 0 0 6
10 BIODI22 Humana genetika SA IB 2 2 0 0 6
11 BIODI23 Forenzička biologija SA IB 2 2 0 0 6
12 BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama SA IB 2 2 0 0 6
13 BIODI25 Kultura bilјnih ćelija NS IB 2 2 0 0 6
14 BIODI26 Kultura životinjskih ćelija NS IB 2 0 0 2 6
15 BIODI27 Botanički praktikum SA IB 2 0 0 2 6
16 BIODI28 Fitogeografija NS IB 2 2 0 0 6
17 BIODI29 Entomologija NS IB 2 2 0 0 6
18 BIODI291 Zoogeografija NS IB 2 2 0 0 6
19 BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva NS IB 2 0 0 2 6
20 BIODI293 Eksperimentalna hematologija NS IB 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 3.
21 BIODI31 Biotehnologija NS IB 2 2 0 0 6
22 BIODI32 Zoološki praktikum NS IB 2 2 0 0 6
23 BIODI33 Didaktičke inovacije TM IB 2 2 0 0 6
24 BIODI34 Eksperimentalna biohemija NS IB 2 0 0 2 6
25 BIODI35 Medicinska mikrobiologija NS IB 2 0 0 2 6
26 BIODI36 Biološka antropologija TM IB 2 2 0 0 6