JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

16.06.2020.

u 09:00h

16.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-01 Fizička elektronika

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

16.06.2020.

u 09:00h

16.06.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
Pr-10 Radijaciona fizika

12.06.2020.

u 09:00h

12.06.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
Pr-11 Elektrodinamika

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-13 Statistička fizika

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
Pr-18 Osnove astrofizike

12.06.2020.

u 09:00h

12.06.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
Pr-19 Fizika lasera

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

16.06.2020.

u 09:00h

16.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-6 Тeorijska mehanika

15.06.2020.

u 09:00h

15.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

16.06.2020.

u 09:00h

16.06.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Pr-8 Кvantna mehanika

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

16.06.2020.

u 09:00h

16.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

15.06.2020.

u 09:00h

15.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

15.06.2020.

u 09:00h

15.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-210 Osnove fizike plazme

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-212 Fizička i tehnička merenja

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-214 Elektronika

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

15.06.2020.

u 09:00h

15.06.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-217 Fizika materijala

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-239 Osnove energetike

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

16.06.2020.

u 09:00h

16.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0