JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

19.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
2
G202 Zaštita životne sredine

26.02.2020.

u 11:30h

Тatjana Đekić
16
G203 Тematsko kartiranje

19.02.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
1
G204 Politička geografija

19.02.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
G205 Stanovništvo sveta

19.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
1
G206 Svetska privreda

17.02.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G207 Regionalna geografija Srbije I

05.02.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
3
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

03.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G209 GIS

04.02.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G211 Regionalna geografija Srbije II

05.02.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
1
G213 Тurističko-geografske regije sveta

19.02.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G214 Didaktičke inovacije

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
15
G215 Astronomija

21.02.2020.

u 14:00h

Milan Milošević
2
G216 Nacionalni parkovi

05.02.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
12
G217 Psihologija

13.02.2020.

u 14:00h

14.02.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
8
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

19.02.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G219 Nacionalna turistička geografija

05.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
5
G220 Engleski jezik II

11.02.2020.

u 12:00h

11.02.2020.

u 12:00h

Nikola Тatar
6
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

04.02.2020.

u 15:00h

Miloš Đorđević
11
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

11.02.2020.

u 10:00h

Mrđan Đokić
1
G257 Banjski turizam

20.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G277 Ruralna ekologija

10.02.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
0
O-01 Pedagogija

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
2