APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

09.04.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
4
G202 Zaštita životne sredine

08.04.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
4
G213 Тurističko-geografske regije sveta

08.04.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
0
G216 Nacionalni parkovi

08.04.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G219 Nacionalna turistička geografija

09.04.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
4