JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Hemija životne sredine

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

17.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
13
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

17.02.2020.

u 13:00h

18.02.2020.

u 13:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-237-B Hemija gasova

12.02.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
Maja Stanković
0
H-240-B Industrijska hemija 1

19.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
Aleksandra Zarubica
8
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
13
H-242-B Hemija organskih polimera

22.02.2020.

u 09:00h

Niko Radulović
7
H-243-B Primenjena organska hemija

17.02.2020.

u 11:00h

0
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

18.02.2020.

u 11:00h

19.02.2020.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
1
H-245-B Industrijska hemija 2

20.02.2020.

u 11:00h

21.02.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-253-B Hemija životne sredine

07.02.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
3
H-254-B Analitička hemija životne sredine

04.02.2020.

u 08:00h

05.02.2020.

u 08:00h

Sofija Rančić
3
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini

10.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini

10.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-256-1-B Organski polutanti 1

03.02.2020.

u 11:00h

04.02.2020.

u 11:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-256-2-B Organski polutanti 2

10.02.2020.

u 11:00h

0
H-259-B Analiza životnih namirnica

17.02.2020.

u 11:00h

18.02.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

18.02.2020.

u 11:00h

18.02.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
7
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

19.02.2020.

u 13:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

19.02.2020.

u 13:00h

0
H-263-B Hemija voda i zemljišta

17.02.2020.

u 13:00h

Тatjana Anđelković
0
H-269-B Zelena hemija

03.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-270-B Geohemija

03.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
3
H-271-B Biodegradacije

13.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
3
H-272-B Analiza toksičnih supstanci

14.02.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-273-B Manipulacija opasnim organskim materijama

07.02.2020.

u 11:00h

11.02.2020.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-274-B Тehnologija vode i otpadnih voda

07.02.2020.

u 11:00h

0
H-275-B Elektrohemijske metode u hemiji životne sredine

12.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 11:00h

Milan Mitić
0