I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 10:15 (M406) Diferencijalna geometrija, predavanja učionica 201
10:15 - 13:00 (M606) Vremenski nizovi, predavanja učionica 121

UTORAK

10:30 - 12:00 (M653) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe kabinet 13
14:15 - 17:00 (M605) Stohastički procesi, predavanja učionica 201

SREDA

08:15 - 11:00 (M654) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, predavanja učionica 201

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (M605) Stohastički procesi, vežbe učionica 210
10:15 - 12:00 (M607) Aktuarska matematika, vežbe učionica 210
12:15 - 14:00 (M653) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja učionica 508
16:15 - 18:00 (M406) Diferencijalna geometrija, vežbe učionica 210

PETAK

07:45 - 09:15 (M606) Vremenski nizovi, vežbe računarska učionica PZ-302
09:30 - 11:00 (M654) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, vežbe računarska učionica PZ-302
11:15 - 14:00 (M607) Aktuarska matematika, predavanja računarska učionica PZ-302