DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

24.12.2020.

u 15:00h

25.12.2020.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
1
M405 Algebarske strukture

26.12.2020.

u 09:00h

23.12.2020.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M406 Diferencijalna geometrija

21.12.2020.

u 09:00h

26.12.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

22.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M408 Кompleksna analiza

22.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
2
M457 Stohastički procesi

21.12.2020.

u 09:00h

26.12.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

22.12.2020.

u 09:00h

26.12.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

21.12.2020.

u 09:00h

24.12.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

23.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

23.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
O-01 Pedagogija

22.12.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

22.12.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0