JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

18.06.2021.

u 14:00h

22.06.2021.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
1
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

05.06.2021.

u 09:00h

11.06.2021.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
M401 Тeorija verovatnoća

04.06.2021.

u 09:00h

12.06.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

07.06.2021.

u 09:00h

17.06.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M403 Тeorija operatora

02.06.2021.

u 09:00h

14.06.2021.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M405 Algebarske strukture

16.06.2021.

u 09:00h

05.06.2021.

u 11:30h

Marija Cvetković
3
M406 Diferencijalna geometrija

10.06.2021.

u 09:00h

18.06.2021.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

03.06.2021.

u 09:00h

14.06.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M408 Кompleksna analiza

09.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M409 Neeuklidske geometrije

08.06.2021.

u 09:00h

17.06.2021.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M410 Algebarska topologija

05.06.2021.

u 09:00h

12.06.2021.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
2
M415 Školska praksa

10.06.2021.

u 12:00h

Mića Stanković
5
M451 Osnovi Furijeove analize

09.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

05.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 09:00h

Dejan Ilić
2
M453 Metodika nastave matematike

09.06.2021.

u 09:00h

11.06.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M454 Mera i integracija

09.06.2021.

u 13:00h

15.06.2021.

u 13:00h

Dragan Đorđević
2
M455 Тeorija skupova

05.06.2021.

u 09:00h

07.06.2021.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
Marija Cvetković
0
M456 Banahove algebre i spektri

11.06.2021.

u 09:00h

19.06.2021.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M457 Stohastički procesi

04.06.2021.

u 09:00h

12.06.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

02.06.2021.

u 09:00h

16.06.2021.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

09.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
2
M460 Matematička logika

10.06.2021.

u 09:00h

12.06.2021.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

09.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

08.06.2021.

u 09:00h

17.06.2021.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

15.06.2021.

u 09:00h

17.06.2021.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

11.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

09.06.2021.

u 13:00h

15.06.2021.

u 13:00h

Dragan Đorđević
2
O-01 Pedagogija

08.06.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

08.06.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
8