APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

08.04.2021.

u 14:00h

09.04.2021.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

09.04.2021.

u 09:00h

10.04.2021.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
M401 Тeorija verovatnoća

07.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

05.04.2021.

u 11:00h

09.04.2021.

u 12:00h

Jelena Manojlović
3
M403 Тeorija operatora

06.04.2021.

u 15:00h

08.04.2021.

u 13:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M409 Neeuklidske geometrije

07.04.2021.

u 09:00h

10.04.2021.

u 09:00h

Milan Zlatanović
1
M410 Algebarska topologija

07.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
2
M451 Osnovi Furijeove analize

07.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

07.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
M453 Metodika nastave matematike

06.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M454 Mera i integracija

06.04.2021.

u 13:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M455 Тeorija skupova

07.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 07:00h

Marija Cvetković
0
M456 Banahove algebre i spektri

08.04.2021.

u 09:00h

10.04.2021.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

07.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

08.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 13:00h

Dijana Mosić
3
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

05.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

06.04.2021.

u 13:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

06.04.2021.

u 13:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
O-01 Pedagogija

06.04.2021.

u 09:00h

06.04.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

06.04.2021.

u 09:00h

06.04.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
0