SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

29.08.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
3
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

28.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
M401 Тeorija verovatnoća

25.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

24.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M403 Тeorija operatora

26.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M405 Algebarske strukture

03.09.2020.

u 09:00h

25.08.2020.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
1
M406 Diferencijalna geometrija

26.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
2
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

28.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M408 Кompleksna analiza

27.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M409 Neeuklidske geometrije

29.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M410 Algebarska topologija

26.08.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
3
M416 Studijski istraživački rad

24.08.2020.

u 11:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M451 Osnovi Furijeove analize

29.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

28.08.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M453 Metodika nastave matematike

04.09.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M454 Mera i integracija

27.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
M455 Тeorija skupova

25.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M456 Banahove algebre i spektri

31.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M457 Stohastički procesi

25.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

25.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

29.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
1
M460 Matematička logika

01.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

29.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

28.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

29.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

01.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

24.08.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

31.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

27.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
O-01 Pedagogija

01.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

01.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0