JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

26.01.2021.

u 14:00h

29.01.2021.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

04.02.2021.

u 14:00h

08.02.2021.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
M401 Тeorija verovatnoća

04.02.2021.

u 14:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

02.02.2021.

u 14:00h

12.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
4
M403 Тeorija operatora

05.02.2021.

u 09:00h

11.02.2021.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
2
M405 Algebarske strukture

09.02.2021.

u 09:00h

03.02.2021.

u 09:00h

Marija Cvetković
1
M406 Diferencijalna geometrija

01.02.2021.

u 09:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

04.02.2021.

u 09:00h

12.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M408 Кompleksna analiza

02.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
3
M409 Neeuklidske geometrije

05.02.2021.

u 09:00h

08.02.2021.

u 09:00h

Milan Zlatanović
3
M410 Algebarska topologija

30.01.2021.

u 09:00h

05.02.2021.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M451 Osnovi Furijeove analize

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

03.02.2021.

u 09:00h

10.02.2021.

u 09:00h

Dejan Ilić
4
M453 Metodika nastave matematike

12.02.2021.

u 09:00h

02.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M454 Mera i integracija

02.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M455 Тeorija skupova

29.01.2021.

u 09:00h

03.02.2021.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
1
M456 Banahove algebre i spektri

27.01.2021.

u 09:00h

06.02.2021.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M457 Stohastički procesi

04.02.2021.

u 14:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

09.02.2021.

u 09:00h

11.02.2021.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

03.02.2021.

u 09:00h

05.02.2021.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

05.02.2021.

u 09:00h

08.02.2021.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

09.02.2021.

u 09:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Dijana Mosić
2
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

25.01.2021.

u 09:00h

12.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

27.01.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

02.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
O-01 Pedagogija

09.02.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

09.02.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
0