JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

14.02.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

15.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
2
M401 Тeorija verovatnoća

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
5
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

18.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M403 Тeorija operatora

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
4
M405 Algebarske strukture

21.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Marija Cvetković
2
M406 Diferencijalna geometrija

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

19.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M408 Кompleksna analiza

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M409 Neeuklidske geometrije

04.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
5
M410 Algebarska topologija

07.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M451 Osnovi Furijeove analize

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
2
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

18.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
M453 Metodika nastave matematike

08.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M454 Mera i integracija

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
6
M455 Тeorija skupova

07.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Marija Cvetković
1
M456 Banahove algebre i spektri

03.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M457 Stohastički procesi

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

08.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
3
M459 Mere nekompaktnosti i primene

10.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

12.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
2
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

10.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M552 Тenzorski račun

20.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

10.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

07.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
O-02-1 Didaktičke inovacije

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
2