JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

06.07.2020.

u 14:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
M401 Тeorija verovatnoća

01.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

02.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M403 Тeorija operatora

07.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M405 Algebarske strukture

11.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M406 Diferencijalna geometrija

08.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

11.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M408 Кompleksna analiza

04.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M409 Neeuklidske geometrije

03.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M410 Algebarska topologija

07.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M451 Osnovi Furijeove analize

03.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

06.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M453 Metodika nastave matematike

16.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M454 Mera i integracija

04.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M455 Тeorija skupova

03.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M456 Banahove algebre i spektri

11.07.2020.

u 09:00h

17.07.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M457 Stohastički procesi

01.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

04.07.2020.

u 09:00h

11.07.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

03.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

03.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

03.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

03.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

03.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

04.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

04.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0