JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

14.02.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
M406 Diferencijalna geometrija

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M408 Кompleksna analiza

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M410 Algebarska topologija

07.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

18.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
M454 Mera i integracija

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
6
M459 Mere nekompaktnosti i primene

10.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

12.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
2
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M552 Тenzorski račun

20.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M602 Multivarijaciona analiza

19.02.2020.

u 09:00h

26.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3
M603 Statistički softver

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
9
M605 Stohastički procesi

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
4
M606 Vremenski nizovi

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
5
M607 Aktuarska matematika

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
4
M616 Stručna praksa

11.02.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
2
M617 Studijski istraživački rad

09.01.2020.

u 12:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
Nebojša Dinčić
2
M651 Finansijska matematika

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

18.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

19.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

18.02.2020.

u 09:00h

26.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
4
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
M656 Metodika nastave matematike

08.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

04.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

07.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
1
M659 Тeorija operatora

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
4
M660 Тeorija rizika

05.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

03.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
5
M662 Regresiona analiza u finansijama

01.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
4
M664 Finansijsko modeliranje 2

07.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

03.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M666 Ekonometrija

01.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
O-02-1 Didaktičke inovacije

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
2