APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

05.06.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
M453 Metodika nastave matematike

05.06.2020.

u 09:00h

01.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M454 Mera i integracija

04.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

01.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M502 Тeorija operatora

03.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M503 Osnovi Furijeove analize

03.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

02.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

03.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

03.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

04.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

04.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M651 Finansijska matematika

03.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
5
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

04.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

09.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0