DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

24.12.2020.

u 15:00h

25.12.2020.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
1
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

23.12.2020.

u 14:00h

26.12.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

22.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
2
M458 Uopšteni inverzi

22.12.2020.

u 09:00h

26.12.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

21.12.2020.

u 09:00h

24.12.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

22.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

23.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

23.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

21.12.2020.

u 09:00h

26.12.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

22.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M561 Simetrije u fizici

26.12.2020.

u 11:00h

Dragoljub Dimitrijević
1
O-02-1 Didaktičke inovacije

22.12.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0