OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020Decembarski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

16.09.2020.

u 14:00h

18.09.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
3
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

12.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

10.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M415 Školska praksa

02.10.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
4
M453 Metodika nastave matematike

16.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M454 Mera i integracija

10.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M458 Uopšteni inverzi

07.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
2
M459 Mere nekompaktnosti i primene

11.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

10.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

07.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M502 Тeorija operatora

09.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M503 Osnovi Furijeove analize

11.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

08.09.2020.

u 09:00h

12.09.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

08.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

11.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

10.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

11.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

12.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

08.09.2020.

u 09:00h

12.09.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

16.09.2020.

u 09:00h

18.09.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

12.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

08.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

12.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

08.09.2020.

u 09:00h

16.09.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M651 Finansijska matematika

08.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

10.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

15.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0