APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Aprilski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

08.04.2021.

u 14:00h

09.04.2021.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
0
M453 Metodika nastave matematike

06.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M454 Mera i integracija

06.04.2021.

u 13:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

05.04.2021.

u 11:00h

09.04.2021.

u 12:00h

Jelena Manojlović
0
M502 Тeorija operatora

06.04.2021.

u 15:00h

08.04.2021.

u 13:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M503 Osnovi Furijeove analize

07.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

07.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

07.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

08.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 13:00h

Dijana Mosić
3
M556 Тeorija grupa i primene

06.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

05.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

06.04.2021.

u 13:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M651 Finansijska matematika

05.04.2021.

u 08:00h

10.04.2021.

u 09:00h

Miljana Jovanović
3
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

06.04.2021.

u 13:00h

08.04.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
O-02-1 Didaktičke inovacije

06.04.2021.

u 09:00h

06.04.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
0