SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

29.08.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
3
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

26.08.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
1
M408 Кompleksna analiza

27.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M453 Metodika nastave matematike

04.09.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M454 Mera i integracija

27.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
M458 Uopšteni inverzi

25.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

29.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
1
M460 Matematička logika

01.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

24.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M502 Тeorija operatora

26.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M503 Osnovi Furijeove analize

29.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

25.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

28.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M506 Кlasična teorijska fizika

28.08.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
1
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

29.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

28.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

29.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

26.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

25.08.2020.

u 09:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

01.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

26.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

24.08.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

31.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

28.08.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M651 Finansijska matematika

25.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
1
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

27.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

01.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0