JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

26.01.2021.

u 14:00h

29.01.2021.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

08.02.2021.

u 14:00h

11.02.2021.

u 09:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

02.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
3
M453 Metodika nastave matematike

12.02.2021.

u 09:00h

02.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M454 Mera i integracija

02.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M458 Uopšteni inverzi

09.02.2021.

u 09:00h

11.02.2021.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

03.02.2021.

u 09:00h

05.02.2021.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

02.02.2021.

u 14:00h

12.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M502 Тeorija operatora

05.02.2021.

u 09:00h

11.02.2021.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M503 Osnovi Furijeove analize

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
2
M504 Тeorija verovatnoća

04.02.2021.

u 14:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

04.02.2021.

u 09:00h

12.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

03.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

05.02.2021.

u 09:00h

08.02.2021.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

01.02.2021.

u 09:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

04.02.2021.

u 14:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

09.02.2021.

u 09:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Dijana Mosić
2
M556 Тeorija grupa i primene

01.02.2021.

u 09:00h

13.02.2021.

u 09:00h

Milica Кolundžija
1
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

25.01.2021.

u 09:00h

12.02.2021.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

27.01.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

04.02.2021.

u 09:00h

08.02.2021.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M651 Finansijska matematika

01.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 09:00h

Miljana Jovanović
3
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

02.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
O-02-1 Didaktičke inovacije

09.02.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
0