JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Januarski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

14.02.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

15.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 14:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M453 Metodika nastave matematike

08.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M454 Mera i integracija

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
6
M458 Uopšteni inverzi

08.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
3
M459 Mere nekompaktnosti i primene

10.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

12.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
2
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

18.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M502 Тeorija operatora

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M503 Osnovi Furijeove analize

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

19.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

10.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M552 Тenzorski račun

20.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

19.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

10.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

03.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

07.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

05.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M651 Finansijska matematika

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
O-02-1 Didaktičke inovacije

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
2