APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

05.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
6
M102 Matematička analiza 1

02.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
13
M104 Тeorija brojeva i polinoma

01.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
23
M107 Linearna algebra

03.06.2020.

u 09:00h

06.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
13
M151 Elementarna matematika 1

04.06.2020.

u 09:00h

06.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

01.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
13
M155 Finansijska matematika

03.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
7
M156 Uvod u programiranje

03.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
3
M201 Matematička analiza 3

01.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
8
M202 Uvod u numeričku analizu

03.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
17
M203 Geometrija

02.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
12
M301 Matematička statistika

04.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
17
M302 Uvod u kompleksnu analizu

01.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
11
M303 Uvod u topologiju

03.06.2020.

u 09:00h

06.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
7
O-01 Psihologija

05.06.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-02 Pedagogija

09.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
O-03 Engleski jezik

01.06.2020.

u 10:00h

Sonja Miletić
0
O-04 Engleski jezik 1

01.06.2020.

u 10:00h

Sonja Miletić
0