JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

23.01.2020.

u 09:00h

28.01.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
19
M102 Matematička analiza 1

03.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
4
M103 Uvod u algebarske strukture

25.01.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
7
M104 Тeorija brojeva i polinoma

01.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
22
M105 Matematička analiza 2

21.01.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
6
M106 Elementarna matematika 2

24.01.2020.

u 09:00h

31.01.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M107 Linearna algebra

29.01.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
19
M108 Analitička geometrija

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
5
M151 Elementarna matematika 1

05.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
2
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

05.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
17
M153 Elementarna geometrija

04.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
8
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

05.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M155 Finansijska matematika

06.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
7
M156 Uvod u programiranje

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
7
M158 Istorija i filozofija matematike

14.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
M161 Programski paketi u nastavi matematike

05.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M162 Metodi nacrtne geometrije

13.02.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M201 Matematička analiza 3

08.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
12
M202 Uvod u numeričku analizu

07.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
11
M203 Geometrija

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
18
M205 Matematička analiza 4

01.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
7
M206 Тeorija mera i integrala

05.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Dijana Mosić
6
M207 Uvod u verovatnoću

01.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
5
M301 Matematička statistika

06.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
8
M302 Uvod u kompleksnu analizu

05.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
11
M303 Uvod u topologiju

07.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
9
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

08.02.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
9
M306 Funkcionalna analiza

03.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
3
O-01 Psihologija

14.02.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
5
O-02 Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-03 Engleski jezik

24.01.2020.

u 17:00h

Nikola Тatar
0
IO-33 Uvod u baze podataka

01.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
1
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

01.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
M163 Statističko modeliranje

01.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0