APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-UI-11 Тeorija programskih jezika

09.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
2
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

03.06.2020.

u 14:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-13 Baze podataka

01.06.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

01.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-I11 Metodika programiranja

02.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 12:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I12 Operaciona istraživanja

02.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 12:00h

Predrag Stanimirović
1
IM-UI-I13 Matematička logika

02.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 12:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-UI-I41 Statistički softver

03.06.2020.

u 09:00h

07.06.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-UI-I42 Fazi sistemi

01.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I43 Digitalno procesiranje signala

01.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
1