JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-UI-SIR1 Studijski istraživački rad 1

12.02.2020.

u 09:00h

0
I-UI-SIR2 Studijski istraživački rad 2

14.02.2020.

u 09:00h

0
I-UI-SP Stručna/školska praksa

12.02.2020.

u 09:00h

0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

15.02.2020.

u 09:00h

17.02.2020.

u 14:00h

Marko Milošević
1
IM-UI-11 Тeorija programskih jezika

17.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marko Petković
1
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

19.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IM-UI-13 Baze podataka

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
1
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 14:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

15.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

03.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

12.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 14:00h

Ivan Stanković
0
IM-UI-I11 Metodika programiranja

15.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I12 Operaciona istraživanja

15.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
IM-UI-I13 Matematička logika

15.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I22 Numerička optimizacija

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-UI-I23 Тestiranje i metrika softvera

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-UI-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

21.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-UI-I32 Кombinatorika i teorija grafova

21.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-UI-I33 Računarska grafika 1

21.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I41 Statistički softver

08.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-UI-I42 Fazi sistemi

12.02.2020.

u 09:00h

14.11.2019.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I43 Digitalno procesiranje signala

12.02.2020.

u 09:00h

24.02.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
IM-UI-I52 Тeorija odlučivanja

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-UI-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

21.02.2020.

u 09:00h

24.02.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I54 Duboke neuronske mreže

05.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0