Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Časovi aktivne nastave ESPB
Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta P SIR
PRVA GODINA
1. I301 Metodologija naučnoistraživačkog rada 1 O 2 2
2. I-ID1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 4 12
3. I-ID2 Predmet izbornog bloka 2 1 IB 4 12
4. I-SIR1 Studijski istraživački rad 1 1 O 10 4
5. I-ID3 Predmet izbornog bloka 3 2 IB 4 12
6. I-ID4 Predmet izbornog bloka 4 2 IB 4 12
7. I-SIR2 Studijski istraživački rad 2 2 O 12 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 20
DRUGA  GODINA
1. I-ID5 Predmet izbornog bloka 5 3 IB 4 12
2. I-ID6 Predmet izbornog bloka 6 3 IB 4 12
3. I-SIR3 Studijski istraživački rad 3 3 O 12 6
4. I-ID7 Predmet izbornog bloka 7 4 IB 4 12
5. I-ID8 Predmet izbornog bloka 8 4 IB 4 12
6. I-SIR4 Studijski istraživački rad 4 4 O 12 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 20
TREĆA  GODINA
 1. I-SIR5 Studijski istraživački rad 5 5 O 20 15
2. I-SIR6 Studijski istraživački rad 6 6 O 20 15
Ukupno časova aktivne nastave = 20
I-DD Doktorska  disertacija 30

Lista predmeta

R.b Šifra Naziv predmeta Status
predmeta
Časova aktivne nastave ESPB Nastavnik/nastavnici na predmetu (Prezime, srednje slovo, ime)
P SIR
1. I301 Metodologija naučno-istraživačkog rada O 2 0 2 Ćirić D. Miroslav
2. I311 Formalni jezici, automati i izračunlјivost I 4 0 12 Ignjatović M. Jelena
3. I312 Mašinsko učenje I 4 0 12 Todorović T. Branimir
4. I313 Odabrana poglavlјa iz statistike I 4 0 12 Popović Č. Bilјana
5. I321 Simbolička i algebarska izračunavanja I 4 0 12 Stanimirović S. Predrag
6. I322 Uređeni skupovi i mreže I 4 0 12 Ignjatović M. Jelena
7. I323 Napredni kurs iz numeričke optimizacije I 4 0 12 Miladinović B. Marko
8. I331 Fazi skupovi i sistemi I 4 0 12 Ignjatović M. Jelena
9. I332 Operaciona istraživanja I 4 0 12 Stanimirović S. Predrag
10. I333 Veštačke neuronske mreže I 4 0 12 Todorović T. Branimir
11. I341 Algebarska kombinatorika I 4 0 12 Stevanović P. Dragan
12. I342 Teorija polugrupa i poluprstena I 4 0 12 Ćirić D. Miroslav
13. I343 Naučna izračunavanja I 4 0 12 Petković D. Marko
14. I351 Algebarska teorija automata i formalnih jezika I 4 0 12 Ćirić D. Miroslav
15. I352 Izračunavanja uopštenih inverza I 4 0 12 Stanimirović S. Predrag
16. I353 Algebarska teorija grafova I 4 0 12 Stevanović P. Dragan
17. I361 Inteligentna obrada teksta (Text Mining) I 4 0 12 Todorović T. Branimir
18. I363 Odabrana poglavlјa iz algebre I 4 0 12 Ilić M. Snežana
19. I364 Primena spektara grafova u računarstvu I 4 0 12 Stevanović P. Dragan
20. I371 Prirodna izračunavanja (Natural Computing) I 4 0 12 Stamenković B. Aleksandar
21. I372 Objektno-orijentisana analiza i dizajn I 4 0 12 Tasić B. Milan
22. I373 Dizajn i analiza algoritama I 4 0 12 Milošević S. Marko
23. I374 Obrada slika i animacija I 4 0 12 Tasić B. Milan
24. I381 Inteligentna obrada podataka i prepoznavanje uzoraka I 4 0 12 Stanković S. Miomir
25. I382 Odabrana poglavlјa molekularne biologije I 4 0 12 Mitrović Lj. Tatjana
26. I383 Kvantna informatika i kvantno računanje I 4 0 12 Bašić Z. Milan
27. I384 Implementacija i primena automata I 4 0 12 Stamenković B. Aleksandar
28. I385 Dizajn i analiza algoritama 2 I 4 0 12 Stanimirović S. Predrag