DOBRA
17.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-06/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 06.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-05/022Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-04/022Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-03/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-02/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-01/022Nabavka goriva za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 13.12.2021.JAVNA NABAVKA OPD-013/021Nabavka mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 30.11.2021.JAVNA NABAVKA OPD-012/021Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 19.11.2021.JAVNA NABAVKA OPD-10/021Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 01.11.2021.JAVNA NABAVKA OPD-09/021Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 25.10.2021.JAVNA NABAVKA OPD-011/021Nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.09.2021.JAVNA NABAVKA OPD-08/021Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 06.09.2021.JAVNA NABAVKA OPD-07/021Nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 02.07.2021.JAVNA NABAVKA OPD-05/021 – Nabavka hemikalija za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 11.06.2021.JAVNA NABAVKA OPD-06/021 – Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 11.05.2021.JAVNA NABAVKA OPD-04/021 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.04.2021.JAVNA NABAVKA OPD-03/021 – Nabavka bespilotne letelice (drona) i dodatne kamere sa obukom rukovaoca za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 05.03.2021. – JAVNA NABAVKA OPD-02/021 –Nabavka električne enregije za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 05.03.2021. – JAVNA NABAVKA OPD-01/021 –Nabavka goriva za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
USLUGE
18.04.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-01/022 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.09.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-05/021 – Nabavka usluga osiguranja studenata 05.07.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-04/021 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta 14.05.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-03/021 Nabavka usluge uplate dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzioni fond za zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu 16.04.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-02/021 – Nabavka usluge izrade projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju galerijskog prostora – galerije ispred amfiteatra na Prirodno-matematičkom fakultetu 13.04.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-01/021 – NABAVKA USLUGA POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIO I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU   
RADOVI
05.11.2021. – JAVNA NABAVKA OPR-01/021 – NABAVKA GRAĐEVINSKO-ZAHANTSKIH RADOVA NA UREĐENJU LABORATORIJE ZA ORGANSKU ANALIZU I SINTEZU ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU