DOBRA
06.06.2018. – JAVNA NABAVKA MD-03/018 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.06.2018. – JAVNA NABAVKA MD-04/018 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.05.2018. – JAVNA NABAVKA MD-07/018 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


04.05.2018. – JAVNA NABAVKA VD-02/018 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-06/018 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-05/018 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-01/018 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-02/018 – Nabavka proizvoda za održavanje higijene, proizvoda za reprezentaciju i proizvoda životinjskog porekla i hortikulture za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


26.03.2018. – JAVNA NABAVKA VD-01/018 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2017. – JAVNA NABAVKA MD-11/017 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.12.2017. – JAVNA NABAVKA MD-07/017 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


17.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-10/017 – Nabavka laboratorijskog nameštaja za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


15.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-08/017 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


10.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-09/017 – Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


31.10.2017. – JAVNA NABAVKA MD-06/017 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.10.2017. – JAVNA NABAVKA MD-05/017 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2017. – JAVNA NABAVKA MD-04/017 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2017. – JAVNA NABAVKA MD-03/017 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.04.2017. – JAVNA NABAVKA MD-01/017 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.04.2017. – JAVNA NABAVKA MD-02/017 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene i proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


USLUGE
07.05.2018. – JAVNA NABAVKA MU 02/018 – Nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MU 01/018 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.12.2017. – JAVNA NABAVKA MU 04/017 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


25.09.2017. – JAVNA NABAVKA MU 03/017 – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji
hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


08.05.2017. – JAVNA NABAVKA MU 02/017 – nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.03.2017. – JAVNA NABAVKA MU 01/017 – nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


RADOVI

05.07.2018. – JAVNA NABAVKA MR 03/18 – nabavka radova na sanaciji krova potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.05.2018. – JAVNA NABAVKA MR 02/18 – nabavka radova na postavljanju podnih obloga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


22.03.2018. – JAVNA NABAVKA MR 01/18 – nabavka radova na postavljanju podnih obloga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


10.10.2017. – JAVNA NABAVKA MR 02/17 – nabavka stolarskih radova i ugradnja stolarije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


04.05.2017. – JAVNA NABAVKA MR 01/17 – nabavka stolarsko-bravarskih i molersko-farbarskih radova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


ARHIVA javnih nabavki