Nova serija publikacija na srpskom o Evropskoj uniji dostupna je u biblioteci našeg fakulteta.

     

    ČITAONICA fakulteta nalazi se u prostoriji br. 301 (potkrovlje zgrade u dvorištu) i otvorena je svakog radnog dana od 800 do 1900 h.

     

    Elektronski katalog Biblioteke PMF-a