25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita MATEMATIKA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita RAČUNARSKE NAUKE

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita BIOLOGIJA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita GEOGRAFIJA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita HEMIJA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita FIZIKA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
24.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o režimu rada Fakulteta u vreme održavanja prijemnih ispita

Obaveštenje je u prilogu.

Vidi detaljnije
24.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je izabrana u stručni organ Nacionalnog akreditacionog tela

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je izabrana za člana Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (Komisija za akreditaciju) za polje prirodno-matematičkih nauka....

Vidi detaljnije
18.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Popis stanovništva 2022.

Poštovani studenti, Republički zavod za statistiku Srbije sprovodi Popis stanovništva 2022. Studenti, zainteresovani za učešće, potrebne informacije mogu dobiti na sledećim...

Vidi detaljnije
15.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

ISТRAŽIVAČКA PRAКSA ZA SТUDENТE OSNOVNIH, MASТER I DOКТORSКIH SТUDIJA

I ovog leta Matematički institut SANU organizuje  istraživačku praksu za studente osnovnih, master i doktorskih studija iz oblasti matematike, mehanike i računarskih nauka....

Vidi detaljnije
08.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2022/2023. godine

Zajednički konkurs Univerziteta u Nišu za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine

Vidi detaljnije
30.05.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o preuzimanju diploma za studente koji su upisali studije pre stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine i završili u periodu od 03.6.2021. g. do 13.5.2022.g.

DIPLOMIRANIM SТUDENТIMA PRIRODNO-MAТEMAТIČКOG FAКULТEТA UNIVERZIТEТA U NIŠU   PREDMEТ: Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o...

Vidi detaljnije
24.05.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Battle of Minds - takmičenje kompanije British American Tobacco

Kompanija British American Tobacco trenutno ima otvorenu registraciju za takmičenje Battle of Minds. Battle of Minds je globalno takmičenje koje se fokusira na pronalaženje najpametnijih...

Vidi detaljnije