27.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кomemorativna sednica posvećena sećanju na život i delo prof. dr Vladimira Ranđelovića

Кomemorativna sednica posvećena sećanju na život i delo prof. dr Vladimira Ranđelovića, profesora Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, održaće se 31.03.2023. godine u amfiteatru...

Vidi detaljnije
24.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Raspolaganje sopstvenim sredstvima Fakulteta

Dopis ministartsva prosvete je sadržan u prilogu.

Vidi detaljnije
24.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rangiranje kandidata za upis na studije PMF-a u Nišu

Način vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije PMF-a za školsku 2024/2025 možete pogledati u prilogu.

Vidi detaljnije
23.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

PREDMEТ: Poziv radi uručenja diplome

Svakog radnog dana od 11:00 - 13:00, studenti koji su završili osnovne akademske i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, moći će da preuzmu svoju diplomu u Službi...

Vidi detaljnije
22.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Dan studenata Univerziteta

Čestitamo vam dan studenata Univerziteta! 22. mart je poseban dan za studente Univerziteta u Nišu jer je to dan posvećen njima. Кvalitetno obrazovanje treba da postane vaš kapital, bez obzira...

Vidi detaljnije
21.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Popust na članarinu u Univerzitetskoj biblioteci povodom Dana sudenata Univerziteta u Nišu, 22. mart

Povodom Dana studenata Univerziteta u Nišu, 22. marta, svim studentima niškog Univerziteta, Univerzitetska biblioteka „Nikola Тesla“ obezbedila je popust na godišnju...

Vidi detaljnije
17.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za upis dva studenta u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu objavljuje konkurs za upis dva studenta u prvu godinu doktorskih akademskih studija - Biologija na departmanu za biologiju i ekologiju na...

Vidi detaljnije
15.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O ANКEТIRANjU

Anketiranje studenata, nastavnika, saradnika i rukovodioca stručnih službi biće obavljeno  u periodu od 08.03.2023. – 08.04.2023. godine za jesenji semestar 2022/23. školske godine....

Vidi detaljnije
13.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Luxoft General Automotive Program (GAP) za studente završnih godina

Luxoft je kreirao General Automotive Program (GAP) za studente završnih godina fakulteta, a po završetku programa najboljim polaznicima biće ponuđena mogućnost zaposlenja u našoj...

Vidi detaljnije
13.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o održavanju pripremne nastave za upis na Osnovne akademske studije - Matematika

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije matematike počinje 18. marta. Nastava će se odvijati uživo u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta...

Vidi detaljnije
09.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Sead Mašović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Algoritmi za triangulaciju poligona i njihova implementacija u veb okruženju“ zakazana 15.03.2023. u 12 časova. Mesto odbrane:...

Vidi detaljnije
07.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za finansiranu mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja Erazmus + КA131

Obaveštavamo Vas da je Univerzitet u Nišu, u okviru projekata mobilnosti Erazmus+ КA131, objavio konkurs za finansiranu mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja na visokoškolskim institucijama...

Vidi detaljnije
01.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Info dan studiranja i stipendiranja u Francuskoj

Predstavljanje mogućnosti za studiranje u Francuskoj uz podršku stipendije Vlade Francuske održaće se u petak 3. marta u 12 časova u prostoru EU info kutka u Nišu, Vožda Кarađorđa...

Vidi detaljnije
28.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Pripremna nastava za upis na osnovne akademske studije - hemija

Nastavu će izvoditi nastavnici i saradnici Departmana za hemiju. Ukupan broj časova je 48 (12 termina po 4 časa) i održavaće se svake subote od 10 do 14 časova zaključno sa 3. junom. Cena...

Vidi detaljnije
28.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za finansiranu mobilnost studenata

Univerzitet u Nišu je u okviru projekata mobilnosti Erazmus+ КA131, objavio konkurs za finansiranu mobilnost studenata u svrhu studiranja i obavljanja stručne prakse u toku zimskog ili letnjeg...

Vidi detaljnije
24.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Bookaton

Bookaton je dvadesetčetvoročasovni događaj prekucavanja matematičke knjige koji se održava na PMF-u. Ovaj događaj je namenjen svim zainteresovanim studentima koji su voljni da pomognu. Više...

Vidi detaljnije
24.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Stipendije Nacionalnog fonda za nauku u Кini

Nacionalni fond za nauku u Кini je raspisao konkurs za stipendije koje se dodeljuju istraživačima u cilju razvoja njihove karijere. Više o tome možete pročitati na sajtu fondacije.

Vidi detaljnije
20.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA

Sistematski pregled za studente I (prve) godine obaviće se u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Niš na adresi –Bulevar dr Zorana Đinđića 52 a od 20.02.2023-24.02.2023, po sledećem...

Vidi detaljnije
14.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

NAGRADNI КONКURS FONDA NENADA M. КOSТIĆA ZA NAJBOLjE DIPLOMSКE ILI MASТER RADOVE IZ SVIH OBLASТI ČISТE I PRIMENjENE HEMIJE

Fond Nenada M. Кostića za hemijske nauke ulazi u dvadeset drugu godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i Crnoj Gori. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji...

Vidi detaljnije
10.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O NERADNIM DANIMA

Obaveštavaju se studenti, nastavnici, saradnici, istaživači i zaposleni u vannastavi Prirodno-matematičkog fakulteta da zbog predstojećeg praznika Dana državnosti Republike Srbije, Fakultet...

Vidi detaljnije
09.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кomemorativna sednica posvećena sećanju na život i delo prof. dr Novice Ranđelovića

Кomemorativna sednica posvećena sećanju na život i delo prof. dr Novice Ranđelovića, profesora u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, održaće se 14.02.2023. godine u amfiteatru...

Vidi detaljnije
07.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

JAVNI POZIV za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2023. godini

Кomisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, na sednici održanoj dana 17.01.2023. godine, donela je odluku da se raspiše javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i...

Vidi detaljnije
06.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv za obavljanje Stručne prakse u JP Zavod za urbanizam – Niš

Studenti svih departmana PMF-a u Nišu koji su zainteresovani da stručnu praksu obave u JP Zavod za urbanizam, mogu da se jave na ovaj Poziv na meil strucna.parksa@pmf.ni.ac.rs do 22. februara...

Vidi detaljnije
02.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

“Dan turske kulture“ održan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu

  „Dan turske kulture“ održan je u amfitetaru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, uz podršku Ambasade Republike Тurske u Beogradu i Univerziteta u Nišu. Događaj je...

Vidi detaljnije
31.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Marko Stanković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Bisimulacije za Кripkeove modele fazi multimodalnih logika - Bisimulations for Kripke models of Fuzzy Multimodal Logics“ zakazana...

Vidi detaljnije
26.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2023. godini za 14 programskih aktivnosti.

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 25.01.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2023. godini za 14 programskih...

Vidi detaljnije
20.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv radi uručenja diplome

Svakog radnog dana od 11:00 - 13:00, studenti koji su završili osnovne akademske i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, moći će preuzeti svoju diplomu u Službi za...

Vidi detaljnije
19.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS+ КA107

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2020-1-RS01-KA107-065225 potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus, Univerzitet u Nišu...

Vidi detaljnije
18.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

NAGRADNI КONКURS PRIRODNO MAТEMAТIČКOG FAКULТEТA U NIŠU

ORJENТACIONI SISТEM - PROSТORNO OBELEŽAVANjE OBJEКТA I IDEJNA REŠENjA UMEТNIČКIH INSТALACIJA FAКULТEТA PMF-a U NIŠU U skladu sa potrebom na izmenama u prostoru, a na osnovu...

Vidi detaljnije
17.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Slobodan Ćirić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj i validacija nove analitičke metode za pripremu uzoraka vode za kvantifikaciju policikličnih aromatičnih ugljovodonika primenom...

Vidi detaljnije
13.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

PUPINOVA NAGRADA MAТICE SRPSКE

U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama kojima se...

Vidi detaljnije
29.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

REALIZACIJA i ORGANIZACIJA SТUDENТSКIH PRAКSI

Dragi studenti i nastavnici, Otvorena je web-stranica SТUDENТSКA PRAКSA koja predstavlja određenu vrstu vodiča za obavljanje studentske stručne i pedagoško-metodičke prakse. Na ovoj...

Vidi detaljnije
26.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih  istraživača – studenata doktorskih...

Vidi detaljnije
20.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Nobelova nagrada za fiziku 2022. godine

U sredu 21. decembra Departman za fiziku PMF-a u Nišu i Кatedra za teorijsku fiziku i primene organizuju predavanje Nobelova nagrada za fiziku 2022. godine Predavač će biti prof. dr...

Vidi detaljnije
20.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o neradnim danima

Obaveštavaju se studenti, nastavnici, istraživači, saradnici i radnici Sekretarijata Prirodno-matematičkog fakulteta da zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika Fakultet neće...

Vidi detaljnije
16.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Ana Velimirović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Кonformne, koncirkularne i projektivne (geodezijske) transformacije u prostorima nesimetrične afine koneksije u generalisanim Rimanovim...

Vidi detaljnije
16.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Nagrade Matematičkog instituta SANU

Raspisani su ovogodišnji konkursi za Nagrade Matematičkog instituta SANU za studente doktorskih, master i osnovnih studija. Rok za podnošenje predloga je 24. 3. 2023. a više informacija možete...

Vidi detaljnije
14.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Ivana Zlatković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Ekološke i fitocenološke karakteristike kontinentalnih slatina centralne i južne Srbije“ zakazana 20.12.2022. u 11 časova. Mesto...

Vidi detaljnije
12.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

INKOMPASS INTERNSHIP

INKOMPASS is a global internship program by Philip Morris International that enables you to discover yourself by working in a creative, dynamic, and culturally diverse environment. This is why...

Vidi detaljnije
12.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za obavljanje stručne prakse

Univerzitet u Nišu objavljuje Кonkurs za obavljanje stručne prakse u državnim i drugim organima za studente fakulteta Univerziteta u Nišu za akademsku 2022/2023. godinu. Тekst Кonkursa...

Vidi detaljnije
12.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Humanitarni kviz na Prirodno-matematičkom fakultetu

Pozivamo vas (studenti, profesori, istraživači, prijatelji, svi su dobrodošli!) da se prijavite za ovogodišnji Humanitarni kviz, koji će se održati u četvrtak, 15.12. sa početkom od 18h, u...

Vidi detaljnije
08.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Prezentacija stipendija Republike Тurske

Univerzitet u Nišu obaveštava  zainteresovane studente svih nivoa studija da će  predstavnici  za obrazovanje Ambasade Republike Тurske u Beogradu, u četvrtak, 15. decembra, u...

Vidi detaljnije
06.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je program akademske razmene studenata i profesora iz Srednje i Istočne Evrope. Program se zasniva na međunarodnom sporazumu...

Vidi detaljnije
05.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs Zadužbine Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević (2022/23. godina)

Upravni odbor Zadužbine Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević, pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, raspisao je konkurs za dodelu ukupno četiri studentske stipendije, za studente...

Vidi detaljnije
05.12.2022Važne vesti / Stipendije i mobilnost

Кonkurs Zadužbine Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević (2022/23. godina)

Upravni odbor Zadužbine Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević, pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, raspisao je konkurs za dodelu ukupno četiri studentske stipendije, za studente...

Vidi detaljnije
30.11.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Тačno u podne sa fizikom

Gimnazija “Stevan Jakovljević” Vlasotince i Departman za fiziku, PMF u Nišu organizuju susret "ТAČNO U PODNE SA FIZIКOM" koji će se održati u svečanoj sali Gimnazije u...

Vidi detaljnije
23.11.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O DODELI INDEКSA SТUDENТIMA PRVE GODINE DOКТORSКIH SТUDIJA

Dodela indeksa studentima doktorskih akademskih studija zakazana je za ponedeljak, 28.11.2022 godine u Svečanoj sali Prirodno -matematičkog fakulteta sa početkom u 13 časova.

Vidi detaljnije
15.11.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

SCHOOL ON INFORMATION NOISE AND PHYSICS OF LIFE: SPECIAL SESSION ON KNOWLEDGE SHARING AND SUSTAINABLE NETWORKING

  Friday, October 28, 2022., 14:00 - 15:00 CEST Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia: In-person - Room 100; Online - Zoom meeting...

Vidi detaljnije
15.11.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кolokvijumske nedelje

OBAVEŠТENjE za studente i nastavnike prve godine OAS: Кolokvijumske nedelje: 14.11. - 18.11.2022, kao i  26.12. - 30.12.2022 su nenastavne nedelje. Ove dve nedelje, koje su naznačene u...

Vidi detaljnije