I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (BIO106) Organska hemija, predavanja sala 100
13:00 - 13:45 (BIO107) Biologija ćelije, vežbe 2sala mikroskopska 17
13:45 - 15:15 (BIO107) Biologija ćelije, laboratorijske vežbe 2sala mikroskopska 17
15:15 - 16:00 (BIO107) Biologija ćelije, vežbe 3sala mikroskopska 17
16:00 - 17:30 (BIO107) Biologija ćelije, laboratorijske vežbe 3sala mikroskopska 17
17:00 - 18:30 (BIO108) Verovatnoća i statistika u biologiji, vežbe 2učionica 201
17:30 - 18:15 (BIO107) Biologija ćelije, vežbe 1sala mikroskopska 17
18:15 - 19:45 (BIO107) Biologija ćelije, laboratorijske vežbe 1sala mikroskopska 17
18:30 - 20:00 (BIO108) Verovatnoća i statistika u biologiji, vežbe 3učionica 201

UTORAK

08:15 - 10:00 (BIO106) Organska hemija, laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-107
10:00 - 11:45 (BIO106) Organska hemija, laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-107
12:30 - 14:00 (BIOI12) Istorija i filozofija biologije, predavanja 1učionica 24
14:15 - 15:45 (BIO108) Verovatnoća i statistika u biologiji, predavanja učionica 24
16:00 - 17:30 (BIO107) Biologija ćelije, predavanja učionica 24
17:30 - 19:00 (BIOI21) Primena računara u biologiji, predavanja računarska učionica 118

SREDA

08:30 - 10:00 (BIOI11) Engleski jezik 1, predavanja 1učionica 24
15:30 - 16:15 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, vežbe 1sala mikroskopska 17
16:15 - 17:00 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, laboratorijske vežbe 1sala mikroskopska 17
17:00 - 17:45 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, vežbe 2sala mikroskopska 17
17:45 - 18:30 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, laboratorijske vežbe 2sala mikroskopska 17
18:30 - 19:15 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, vežbe 3sala mikroskopska 17
19:15 - 20:00 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, laboratorijske vežbe 3sala mikroskopska 17

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (BIOI22) Fizika životne sredine, predavanja 1sala 100
12:15 - 14:00 (BIO108) Verovatnoća i statistika u biologiji, vežbe 1učionica 210
14:15 - 16:00 (BIOI22) Fizika životne sredine, vežbe učionica PZ-202

PETAK

08:00 - 09:45 (BIO106) Organska hemija, laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-107
09:45 - 11:30 (BIO106) Organska hemija, laboratorijske vežbe 4laboratorija FF-107
14:00 - 15:30 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, predavanja sala 100
15:30 - 17:00 (BIOI21) Primena računara u biologiji, vežbe 1računarska učionica 118
17:00 - 18:30 (BIOI21) Primena računara u biologiji, vežbe 2računarska učionica 118