Laboratorija biologijeAndrea Žabar Popović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

andrea@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Marija Nešić

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

marija.nesic1@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Ivan Gnjatović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima


Jovana Anđelković

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 – 015, lokal 109

jovana.andjelkovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs