Računarski centar


Računarski centar Prirodno-matematičkog fakulteta osnovan je 20. septembra 1999 god, sa ciljem da pruža svu potrebnu podršku u oblasti informacionih tehnologija.


Predrag Nikolić

Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija – Šef Računarskog centra

018/533 015, lok.153

predrag.nikolic@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rsMarko Ignjatović

Administrator informacionih sistema i tehnologija

marko.ignjatovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Đorđe Ivanović

Тehničar održavanja informacionog sistema i tehnologija

djordje.ivanovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs