Služba za opšte i pravne posloveSnežana Ćirić

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova – Šef Službe za opšte i pravne poslove

018/533 015, lok.132


Livija Кeković

Samostalni stručnotehnički saradnik za upravljanje kvalitetom i digitalizaciju

018/533 015, lok.153

livija@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Miodrag Ćirić

Poslovni sekretar

018/533 – 015, lokal 132

miodrag.ciric@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Ivana Božilov

Referent za pravne-kadrovske administrativne poslove-administrator pisarnice

018/533 015, lok.132


Marija Veličković

Referent za pravne, kadrovske administrativne poslove

018/533 015, lok.132

marijapmf@botblocker@heartinternet.ukgmail.com