Laboratorija hemijeRadovan Pavlović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

radovan.pavlovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Danijela Bojić

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

danijela.bojic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Olivera Anđelković

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – izdavač analiza

olivera.andjelkovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Maja Raičević Cvetković

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

maja.raicevic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Lidija Miletić

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – izdavač analiza

lidija.miletic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Nataša Đorđević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

natasa.djordjevic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Aleksandra Dinić

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – izdavač analiza

aleksandra.dinic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Stanka Nikolov

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

stanka.nikolov@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs