Laboratorija fizikeDragan Radivojević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

018/533 015, lok.169

draganr@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Branislava Đurić-Stanojević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 015, lok.110

branislava.djuric-stanojevic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Slavica Jovanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 015, lok.110

slavicaj@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Žarko Cvetanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 015, lok.157

zarkoc@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs