Laboratorija fizike

 1. Mr Branislava V. Đurić-Stanojević

  Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

   bdjs@junis.ni.ac.rs, 018/533 015, lok.115
 2. Dragan Đ. Radivojević

  Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

   gagir66@gmail.com,
 3. Slavica M. Jovanović

  Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

   , 018/533-015 lok.110
 4. Žarko D. Cvetanović

  Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

   zarko.cvetanovic@pmf.edu.rs,