Laboratorija fizikeDragan Đ. Radivojević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

gagir66@gmail.com


Mr Branislava V. Đurić-Stanojević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 015, lok.115

bdjs@junis.ni.ac.rs


Slavica M. Jovanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533-015 lok.110


Žarko D. Cvetanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

zarko.cvetanovic@pmf.edu.rs