Korisne informacije za studente

Žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80
Obavezan poziv na broj
1 školarina (Za školarinu je moguće koristiti i novi poziv na broj dat u primeru popunjene uplatnice na studentskom portalu. Inforacija o tome da se prešlo isključivo na novi poziv na broj biće naknadno objavljena. Sve o studentskom portalu E-indeks možete saznati na ovoj stranici.)
2 prijava ispita za stare studente, izdavanje uverenja i potvrda, podizanje dokumenata na revers, kazne, ispis sa fakulteta …
4  osiguranje
6  magistarske studije
7  specijalističke studije
9  VI stepen – fizičar
12  doktorske studije

Uplate za izradu diploma za osnovne akademske i master akaldemske studije

Uplata na račun Fakulteta je:

 • Iznos: 5 000 dinara
 • Primalac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1789666-80 (žiro račun naveden i na početku ove stranice)
 • Poziv na broj: 2
 • Model: 97
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Univerziteta u Nišu je:

 • Iznos: 8 000 dinara
 • Primalac: Univerzitet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1707666-88
 • Poziv na broj: 78072013
 • Model: 97
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Budžeta Republike Srbije je:

 • Iznos: 810 dinara
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Žiro račun: 840-742321843-78
 • Poziv na broj: 41601
 • Model: 97
 • Svrha: Republička administrativna taksa


Služba za nastavu i studenstka pitanja

 1. Milena D. Jovanović

  Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Šef Službe za nastavu i student

   meca@pmf.ni.ac.rs, 018/533 015, lok.112
 2. Milena M. Ilić

  Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

   milenad@pmf.ni.ac.rs, 018/533 015, lok.146
 3. Aleksandra Z. Stanković

  Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – za specijalističke i doktorske

   aleksandra@pmf.ni.ac.rs, 018/533 015, lok.112
 4. Jelena N. Mitić

  Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – za master akademske studije

   mjelena@pmf.ni.ac.rs, 018/533 015 lok.146
 5. Maja S. Pavlović

  Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

   pmaja@pmf.ni.ac.rs, 018/533 015 lok.125

Telefon: 018/533 015, lok.112

Email: studinfo@pmf.ni.ac.rs