Počev od januarsko-februarskog ispitnog roka akademske 2017/18. studenti osnovnih i master akademskih studija ispite prijavljuju elektronskim putem preko studentskog portala E-Indeks. Počev od prijave za septermbarski ispitni rok akademske 2017/18. uvedeno je i “elektronsko plaćanje” ispita.

Adresa studentskog portala je studentportal.pmf.ni.ac.rs

Prijavljivanje ispita elektronskim putem se obavlja u terminima za prijavu u skladu sa akademskim kalendarom za tekuću školsku godinu.


NA ŠTA TREBA OBRATITI PAŽNJU

PRILIKOM ELEKTRONSKE PRIJAVE ISPITA APLIKACIJA ZAHTEVA DA DVA PUTA POTVRDITE ISPITE KOJE PRIJAVLJUJETE. SAMO TADA JE PRIJAVA KONAČNA. UKOLIKO NE OBAVITE KONAČNU PRIJAVU SMATRAĆE SE DA STE ODUSTALI OD PRIJAVE.

Svaki student u okviru svog naloga na e-indeksu ima virtuelni račun. Na taj račun se smešta informacija o novcu uplaćenom od strane studenta. Svaki student u okviru svog naloga na studentskom portalu ima primere popunjenih uplatnica. Sistem razlikuje uplate studenata na osnovu poziva na broj, stoga je bitno da student popuni uplatnicu onako kako je navedeno u primeru na nalogu tog studenta. Promena na računu u okviru studentskog portala će se videti najranije jedan radni dan posle uplate od strane studenta. Stoga je bitno da se potrebna sredstva, ukoliko je to potrebno za neki ispit, uplate pre početka perioda za ispitnu prijavu.

BITNO: SVAKI STUDENT IMA SVOJ POZIV NA BROJ KOJI JE NAVEDEN U PRIMERU NA VAŠEM NALOGU U E-INDEKSU. POZIV NA BROJ JE OBLIKA XX-YYYY-ZZ

Preporučuje se studentima da u čuvaju uplatnice u svojoj arhivi

Ukoliko student ne obavi prijavu ispita u predviđenom roku, primenjuje se Pravilnik o visini školarine, administrativnih i drugih usluga Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji predviđa postupak prilikom naknadne prijave. Ovaj pravilnik možete naći ovde. Studeti preko portala mogu prijavljivati ispite do tri dana pred održavanje samog ispita.


UPUTSTVA


Studenti koji nemaju pristup studentskom portalu mogu da se obrate Računarskom centru.

Izuzetno, ukoliko student nema računar, Računarski centar će mu omogućiti da elektronsku prijavu obavi u nekoj od računarskih učionica.

NAPOMENA: PRIJAVLJIVANJE STUDIJSKO ISTRAŽIVAČKOG RADA (SIR) MORA SE OBAVITI LIČNO NA ŠALTERU SLUŽBE ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA (kancelarija br. 10)

NAPOMENA: PRIJAVLJIVANJE MASTER RADA MORA SE OBAVITI LIČNO NA ŠALTERU SLUŽBE ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA (kancelarija br. 10)

NAPOMENA: STUDENTI DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ISPTITE PRIJAVLJUJU PO DOSADAŠNJIM PRAVILIMA (za njih e-prijava za sada ne važi)

NAPOMENA: STUDENTI KOJI ZAVRŠAVAJU STUDIJE PO STAROM PROGRAMU, ISPITE TAKOĐE PRIJAVLJUJU PO DOSADAŠNJIM PRAVILIMA (za njih e-prijava ne važi)

Za tehničku podršku ISKLJUČIVO SA VAŠEG STUDENTSKOG MEJLA možete se obratiti administratoru: ivanjocic@pmf.ni.ac.rs