Služba za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade

 1. Ljiljana A. Milošević

  Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja – Šef službe za tehničke poslove i obezbeđenj

   ljiljam@pmf.ni.ac.rs, 018/533-015, lok.136
 2. Ljubiša L. Spasić

  Pomoćni radnik

   , 018/533-015 lok.136
 3. Dragan M. Ivković

  Pomoćni radnik

   , 018/533-015 lok.136
 4. Biljana V. Nišavić

  Čistačica-čistač

   , 018/533-015 lok.136
 5. Daniela G. Milojević

  Čistačica-čistač

   , 018/533-015 lok.136
 6. Emina D. Petrović

  spremačica kafe - kuvarica

   ,
 7. Snežana N. Vasković

  Čistačica-čistač

   , 018/533-015 lok.136
 8. Milivoje Lj. Vrbica

  Portir

   , 018/533-015 lok.136
 9. Ljiljana J. Zdravković

  Čistačica-čistač

   , 018/533-015,lok.136
 10. Milan S. Radulović

  Portir

   ,
 11. Boban M. Mitić

  Domar/majstor održavanja

   ,
 12. Velika Z. Zlatanović

  Čistačica-čistač

   ,
 13. Miloš J. Jovanović

  Portir – referent za protivpožarnu zaštitu

   ,
 14. Danijela D. Petrović

  Čistačica-čistač

   ,