APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

02.06.2020.

u 10:00h

03.06.2020.

u 10:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

09.06.2020.

u 11:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

02.06.2020.

u 13:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIO104 Osnovi informatike

01.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO107 Mikrobiologija

02.06.2020.

u 10:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO201 Zoologija beskičmenjaka

05.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Žikić
0
BIO202 Biohemija

03.06.2020.

u 11:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO203 Algologija i mikologija

05.06.2020.

u 10:00h

06.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO206 Zoologija hordata

01.06.2020.

u 08:00h

02.06.2020.

u 12:00h

Saša Stanković
0
BIO302 Fiziologija biljaka

06.06.2020.

u 11:30h

10.06.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Genetika

05.06.2020.

u 08:00h

05.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO304 Fiziologija životinja

04.06.2020.

u 11:00h

09.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

08.06.2020.

u 12:00h

10.06.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

08.06.2020.

u 12:00h

10.06.2020.

u 14:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

01.06.2020.

u 09:00h

01.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI53 Biogeografija

05.06.2020.

u 12:00h

08.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI54 Imunobiologija

04.06.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI61 Pedagogija

09.06.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0