JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

29.01.2020.

u 16:00h

31.01.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

22.01.2020.

u 10:00h

0
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

06.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

0
BIO104 Osnovi informatike

30.01.2020.

u 14:00h

08.02.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO105 Organska hemija

31.01.2020.

u 11:00h

03.02.2020.

u 11:00h

0
BIO106 Biologija ćelije

21.01.2020.

u 09:00h

23.01.2020.

u 09:00h

0
BIO107 Mikrobiologija

03.02.2020.

u 10:00h

10.02.2020.

u 10:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

04.02.2020.

u 09:00h

0
BIO201 Zoologija beskičmenjaka

05.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 12:00h

0
BIO202 Biohemija

05.02.2020.

u 11:00h

07.02.2020.

u 11:00h

0
BIO203 Algologija i mikologija

04.02.2020.

u 10:00h

11.02.2020.

u 10:00h

0
BIO204 Razviće životinja

10.02.2020.

u 10:00h

14.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
2
BIO206 Zoologija hordata

11.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
1
BIO301 Opšta ekologija

06.02.2020.

u 12:00h

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
1
BIO302 Fiziologija biljaka

03.02.2020.

u 10:00h

05.02.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
2
BIO303 Genetika

03.02.2020.

u 10:00h

07.02.2020.

u 10:00h

0
BIO304 Fiziologija životinja

05.02.2020.

u 11:00h

06.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
1
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

03.02.2020.

u 10:00h

06.02.2020.

u 12:00h

0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

03.02.2020.

u 11:00h

04.02.2020.

u 11:00h

0
BIO307 Organska evolucija

04.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 12:00h

0
BIO308 Molekularna biologija

04.02.2020.

u 10:00h

0
BIOI11 Istorija i filozofija biologije

03.02.2020.

u 11:00h

0
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

13.02.2020.

u 13:00h

0
BIOI21 Engleski jezik 1

24.01.2020.

u 17:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

03.02.2020.

u 10:00h

05.02.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

03.02.2020.

u 10:00h

05.02.2020.

u 14:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI33 Primena računara u biologiji

27.01.2020.

u 14:00h

01.02.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

04.02.2020.

u 11:00h

04.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI41 Mikrobiologija hrane

07.02.2020.

u 11:00h

0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

14.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI43 Matematika u biologiji

04.02.2020.

u 09:00h

0
BIOI51 Psihologija

13.02.2020.

u 14:00h

14.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI52 Anatomija čoveka

03.02.2020.

u 11:00h

0
BIOI53 Biogeografija

04.02.2020.

u 10:00h

07.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

14.02.2020.

u 11:00h

0
BIOI61 Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
BIOI62 Parazitologija

05.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI71 Metodika nastave biologije

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

06.02.2020.

u 09:00h

0
BIOS01 Тerenska istraživanja u biologiji 1

03.02.2020.

u 13:00h

0