APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

07.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
0
BEZ402 Ekologija životinja

07.04.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.04.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
0
BEZ503 Zoogeografija

09.04.2020.

u 15:00h

10.04.2020.

u 15:00h

Saša Stanković
0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 14:00h

Zorica Mitić
0
Bioi11 Biološke simbioze

07.04.2020.

u 12:00h

09.04.2020.

u 12:00h

Predrag Jakšić
0
BIOI42 Biološka antropologija

09.04.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
EКO401 Кonzervaciona biologija

07.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
EКO402 Ekotoksikologija

10.04.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

06.04.2020.

u 12:00h

07.04.2020.

u 10:00h

Milica Stojković-Piperac
0
EКO405 Ekologija mikroorganizama

06.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
EКO501 Urbana ekologija

08.04.2020.

u 12:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
0
EКO502 Bioindikacije i biomonitoring

06.04.2020.

u 12:00h

07.04.2020.

u 12:00h

Đurađ Milošević
0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

07.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 13:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI32 Globalna ekologija

07.04.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
EКOI41 Limnologija

07.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 14:00h

Ana Savić
0
EКOI42 Genotoksikologija

09.04.2020.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
0