JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

18.02.2020.

u 10:00h

21.02.2020.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2020.

u 10:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

17.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

18.02.2020.

u 15:00h

19.02.2020.

u 15:00h

Saša Stanković
0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

18.02.2020.

u 11:00h

19.02.2020.

u 14:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 09:30h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

18.02.2020.

u 11:00h

21.02.2020.

u 10:00h

0
BIO403 Osnovi genetskog inžinjerstva

18.02.2020.

u 10:00h

0
BIO404 Humana genetika

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 10:00h

0
BIO501 Eksperimentalna biohemija

06.02.2020.

u 10:00h

0
BIO502 Тeorija evolucije

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI11 Biološke simbioze

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

18.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIOI41 Eksperimentalna hematologija

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

03.02.2020.

u 09:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

20.02.2020.

u 10:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

18.02.2020.

u 12:00h

19.02.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0