OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

15.09.2020.

u 10:00h

18.09.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
29
BIO101 Opšta i neorganska hemija

10.09.2020.

u 09:00h

11.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
3
BIO102 Fizika

09.09.2020.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
2
BIO103 Osnovi informatike

10.09.2020.

u 14:00h

18.09.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

08.09.2020.

u 09:00h

10.09.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
12
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

11.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
13
BIO106 Organska hemija

07.09.2020.

u 11:00h

08.09.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
16
BIO107 Biologija ćelije

10.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
16
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

15.09.2020.

u 10:00h

Jasmina Đorđević
31
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

15.09.2020.

u 12:00h

16.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
20
BIO201 Mikrobiologija

08.09.2020.

u 10:00h

14.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
8
BIO202 Zoologija kičmenjaka

14.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
16
BIO203 Biohemija

07.09.2020.

u 11:00h

17.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
15
BIO204 Algologija i mikologija

09.09.2020.

u 10:00h

16.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
13
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

07.09.2020.

u 12:00h

09.09.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
12
BIO207 Opšta ekologija

10.09.2020.

u 12:00h

11.09.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
19
BIO301 Genetika

14.09.2020.

u 10:00h

18.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
9
BIO302 Fiziologija biljaka

09.09.2020.

u 10:00h

16.09.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
19
BIO303 Fiziologija životinja

07.09.2020.

u 11:00h

08.09.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
19
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

14.09.2020.

u 10:00h

17.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
5
BIO305 Osnovi ekologije životinja

08.09.2020.

u 13:00h

09.09.2020.

u 11:00h

Ana Savić
19
BIO306 Molekularna biologija

15.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
14
BIO307 Organska evolucija

16.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
19
BIOI11 Engleski jezik 1

11.09.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
Sonja Miletić
2
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

15.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
2
BIOI21 Primena računara u biologiji

09.09.2020.

u 14:00h

12.09.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
10
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

09.09.2020.

u 10:00h

16.09.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
1
BIOI32 Pedagogija

15.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
BIOI41 Istorijska geologija

18.09.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
8
BIOI42 Psihologija

16.09.2020.

u 14:00h

18.09.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
5
BIOI51 Biogeografija

15.09.2020.

u 12:00h

18.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
2
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

15.09.2020.

u 11:00h

15.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI53 Biologija čoveka

18.09.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI54 Imunobiologija

17.09.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
1
BIOI61 Metodika nastave biologije

07.09.2020.

u 09:00h

08.09.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
3
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

18.09.2020.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
2
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

10.09.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
0
BIOI64 Matematika u biologiji

18.09.2020.

u 10:00h

Miljana Jovanović
2
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1

22.09.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
Bojan Zlatković
15
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

17.09.2020.

u 11:00h

Vladimir Ranđelović
Jelka Crnobrnja-Isailović
24