OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

15.09.2020.

u 10:00h

18.09.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO101 Opšta i neorganska hemija

10.09.2020.

u 09:00h

11.09.2020.

u 09:00h

0
BIO102 Fizika

09.09.2020.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO103 Osnovi informatike

10.09.2020.

u 14:00h

18.09.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

08.09.2020.

u 09:00h

10.09.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

11.09.2020.

u 09:00h

14.09.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
0
BIO106 Organska hemija

07.09.2020.

u 11:00h

08.09.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
0
BIO107 Biologija ćelije

10.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

15.09.2020.

u 12:00h

16.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIO201 Mikrobiologija

08.09.2020.

u 10:00h

14.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

14.09.2020.

u 09:00h

15.09.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
0
BIO203 Biohemija

07.09.2020.

u 11:00h

17.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO204 Algologija i mikologija

09.09.2020.

u 10:00h

16.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

07.09.2020.

u 12:00h

09.09.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
BIO207 Opšta ekologija

10.09.2020.

u 12:00h

11.09.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
BIO301 Genetika

14.09.2020.

u 10:00h

18.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO302 Fiziologija biljaka

09.09.2020.

u 10:00h

16.09.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Fiziologija životinja

07.09.2020.

u 11:00h

08.09.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

14.09.2020.

u 10:00h

17.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

08.09.2020.

u 13:00h

09.09.2020.

u 11:00h

Ana Savić
0
BIO306 Molekularna biologija

15.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO307 Organska evolucija

16.09.2020.

u 09:00h

17.09.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

15.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
0
BIOI21 Primena računara u biologiji

09.09.2020.

u 14:00h

12.09.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

09.09.2020.

u 10:00h

16.09.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI32 Pedagogija

15.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
BIOI41 Istorijska geologija

18.09.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
0
BIOI42 Psihologija

16.09.2020.

u 14:00h

18.09.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
BIOI51 Biogeografija

15.09.2020.

u 12:00h

18.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

15.09.2020.

u 11:00h

15.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI53 Biologija čoveka

18.09.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI54 Imunobiologija

17.09.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI61 Metodika nastave biologije

07.09.2020.

u 09:00h

08.09.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

18.09.2020.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

10.09.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
0