OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

28.09.2020.

u 14:00h

30.09.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
22
BIO101 Opšta i neorganska hemija

23.09.2020.

u 11:00h

24.09.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
1
BIO102 Fizika

22.09.2020.

u 11:00h

Dragoljub Dimitrijević
3
BIO103 Osnovi informatike

22.09.2020.

u 14:00h

25.09.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
1
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

23.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
13
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

21.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
12
BIO106 Organska hemija

29.09.2020.

u 11:00h

30.09.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
30
BIO107 Biologija ćelije

22.09.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
10
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

21.09.2020.

u 12:00h

Miljana Jovanović
28
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

28.09.2020.

u 12:00h

29.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
18
BIO201 Mikrobiologija

21.09.2020.

u 10:00h

24.09.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
5
BIO202 Zoologija kičmenjaka

28.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
14
BIO203 Biohemija

25.09.2020.

u 12:30h

30.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
18
BIO204 Algologija i mikologija

23.09.2020.

u 10:00h

25.09.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
13
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

24.09.2020.

u 11:00h

30.09.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
23
BIO207 Opšta ekologija

24.09.2020.

u 12:00h

25.09.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
16
BIO301 Genetika

21.09.2020.

u 10:00h

25.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
5
BIO302 Fiziologija biljaka

21.09.2020.

u 10:00h

23.09.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
6
BIO303 Fiziologija životinja

25.09.2020.

u 11:00h

28.09.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
19
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

21.09.2020.

u 10:00h

24.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
3
BIO305 Osnovi ekologije životinja

21.09.2020.

u 11:30h

22.09.2020.

u 11:00h

Ana Savić
8
BIO306 Molekularna biologija

22.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
7
BIO307 Organska evolucija

28.09.2020.

u 11:00h

29.09.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
6
BIOI11 Engleski jezik 1

25.09.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
2
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

28.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
1
BIOI21 Primena računara u biologiji

19.09.2020.

u 14:00h

24.09.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
9
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

21.09.2020.

u 10:00h

23.09.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI32 Pedagogija

29.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
BIOI41 Istorijska geologija

28.09.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
6
BIOI42 Psihologija

28.09.2020.

u 10:00h

30.09.2020.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
8
BIOI51 Biogeografija

22.09.2020.

u 12:00h

25.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
1
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

22.09.2020.

u 11:00h

22.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI53 Biologija čoveka

30.09.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI54 Imunobiologija

25.09.2020.

u 12:30h

Jelena Vitorović
1
BIOI61 Metodika nastave biologije

22.09.2020.

u 09:00h

23.09.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

30.09.2020.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
1
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

21.09.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
0
BIOI64 Matematika u biologiji

21.09.2020.

u 12:00h

Miljana Jovanović
2
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1

28.09.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
Bojan Zlatković
31