JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

10.07.2020.

u 14:00h

13.07.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
34
BIO101 Opšta i neorganska hemija

13.07.2020.

u 10:00h

15.07.2020.

u 10:00h

Dragan Đorđević
3
BIO102 Fizika

07.07.2020.

u 14:00h

Dragoljub Dimitrijević
2
BIO103 Osnovi informatike

04.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
5
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

07.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
19
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

06.07.2020.

u 12:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
13
BIO106 Organska hemija

09.07.2020.

u 11:00h

10.07.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
20
BIO107 Biologija ćelije

06.07.2020.

u 15:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
43
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

14.07.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
39
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

10.07.2020.

u 13:00h

14.07.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
19
BIO201 Mikrobiologija

07.07.2020.

u 12:00h

10.07.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
12
BIO202 Zoologija kičmenjaka

06.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
9
BIO203 Biohemija

07.07.2020.

u 14:00h

09.07.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
7
BIO204 Algologija i mikologija

08.07.2020.

u 14:00h

14.07.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
22
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

06.07.2020.

u 11:00h

09.07.2020.

u 10:00h

Bojan Zlatković
21
BIO207 Opšta ekologija

14.07.2020.

u 13:00h

15.07.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
36
BIO301 Genetika

10.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Тatjana Mitrović
5
BIO302 Fiziologija biljaka

06.07.2020.

u 17:00h

08.07.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
15
BIO303 Fiziologija životinja

07.07.2020.

u 14:00h

08.07.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
10
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

08.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
24
BIO305 Osnovi ekologije životinja

06.07.2020.

u 13:30h

09.07.2020.

u 12:00h

Ana Savić
22
BIO306 Molekularna biologija

07.07.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
13
BIO307 Organska evolucija

13.07.2020.

u 10:00h

14.07.2020.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
21
BIOI11 Engleski jezik 1

06.07.2020.

u 11:00h

Nikola Тatar
7
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

09.07.2020.

u 13:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
14
BIOI21 Primena računara u biologiji

06.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
15
BIOI22 Fizika životne sredine

08.07.2020.

u 13:00h

08.07.2020.

u 15:00h

Ljubiša Nešić
10
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

06.07.2020.

u 13:00h

08.07.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
2
BIOI32 Pedagogija

07.07.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
2
BIOI41 Istorijska geologija

10.07.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
20
BIOI42 Psihologija

16.07.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
11
BIOI51 Biogeografija

10.07.2020.

u 11:00h

13.07.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
4
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

07.07.2020.

u 09:00h

07.07.2020.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
1
BIOI53 Biologija čoveka

06.07.2020.

u 14:00h

Jelena Vitorović
4
BIOI54 Imunobiologija

09.07.2020.

u 13:00h

Jelena Vitorović
3
BIOI61 Metodika nastave biologije

06.07.2020.

u 10:00h

Marina Jušković
11
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

15.07.2020.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
14
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

10.07.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
14
BIOI64 Matematika u biologiji

14.07.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
6