SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

24.08.2020.

u 10:00h

25.08.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
29
BIO101 Opšta i neorganska hemija

27.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
3
BIO102 Fizika

03.09.2020.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO103 Osnovi informatike

25.08.2020.

u 14:00h

29.08.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
2
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

25.08.2020.

u 09:00h

26.08.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
15
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

31.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
11
BIO106 Organska hemija

26.08.2020.

u 11:00h

27.08.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
20
BIO107 Biologija ćelije

25.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
17
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

24.08.2020.

u 12:00h

Jasmina Đorđević
17
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

03.09.2020.

u 12:00h

04.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
29
BIO201 Mikrobiologija

27.08.2020.

u 12:00h

02.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
12
BIO202 Zoologija kičmenjaka

03.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
14
BIO203 Biohemija

01.09.2020.

u 11:00h

04.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
16
BIO204 Algologija i mikologija

28.08.2020.

u 12:00h

03.09.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
13
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

02.09.2020.

u 11:00h

05.09.2020.

u 09:00h

Bojan Zlatković
23
BIO207 Opšta ekologija

31.08.2020.

u 12:00h

01.09.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
23
BIO301 Genetika

24.08.2020.

u 10:00h

28.08.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
4
BIO302 Fiziologija biljaka

26.08.2020.

u 10:00h

02.09.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
13
BIO303 Fiziologija životinja

31.08.2020.

u 11:00h

03.09.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
21
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

01.09.2020.

u 10:00h

03.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
15
BIO305 Osnovi ekologije životinja

24.08.2020.

u 10:00h

25.08.2020.

u 11:00h

Ana Savić
25
BIO306 Molekularna biologija

25.08.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
9
BIO307 Organska evolucija

25.08.2020.

u 09:00h

26.08.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
17
BIOI11 Engleski jezik 1

28.08.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
1
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

02.09.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
4
BIOI21 Primena računara u biologiji

01.09.2020.

u 14:00h

05.09.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
12
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

26.08.2020.

u 10:00h

02.09.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
1
BIOI32 Pedagogija

01.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
2
BIOI41 Istorijska geologija

26.08.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
11
BIOI42 Psihologija

27.08.2020.

u 10:00h

29.08.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
3
BIOI51 Biogeografija

02.09.2020.

u 12:00h

04.09.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

25.08.2020.

u 11:00h

25.08.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
1
BIOI53 Biologija čoveka

01.09.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
1
BIOI54 Imunobiologija

31.08.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
1
BIOI61 Metodika nastave biologije

25.08.2020.

u 10:00h

Marina Jušković
11
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

27.08.2020.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
7
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

04.09.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
3
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1

05.09.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
Bojan Zlatković
12
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

08.09.2020.

u 11:00h

Vladimir Ranđelović
Jelka Crnobrnja-Isailović
28