JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

18.02.2020.

u 10:00h

21.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
17
BEZ402 Ekologija životinja

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ana Savić
3
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
23
BIO401 Zaštita životne sredine

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
14
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

18.02.2020.

u 11:00h

21.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
6
BIO403 Тeorija evolucije

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
2
BIO404 Školska praksa

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
20
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

12.02.2020.

u 10:00h

19.02.2020.

u 13:00h

Dragana Stojičić
9
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

18.02.2020.

u 11:00h

19.02.2020.

u 14:00h

Zorica Mitić
8
BIODI13 Biološke simbioze

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
1
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

22.02.2020.

u 12:00h

Nataša Joković
6
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

18.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
6
BIODI16 Ćelijska fiziologija

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
3
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

19.02.2020.

u 11:00h

20.02.2020.

u 11:00h

Zorica Mitić
7
BIODI22 Humana genetika

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 10:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

18.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

17.02.2020.

u 10:00h

19.02.2020.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

17.02.2020.

u 12:00h

19.02.2020.

u 12:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

17.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

18.02.2020.

u 15:00h

19.02.2020.

u 15:00h

Saša Stanković
0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

18.02.2020.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

07.02.2020.

u 12:00h

Nataša Joković
3
BIODI33 Didaktičke inovacije

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
14
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

06.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
24
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

10.02.2020.

u 10:00h

13.02.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
9
BIODI36 Biološka antropologija

03.02.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
1
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

18.02.2020.

u 12:00h

19.02.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

05.02.2020.

u 12:00h

07.02.2020.

u 12:00h

Bojan Zlatković
4
EКOI32 Globalna ekologija

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
1
EКOI33 Ekologija mikroorganizma

03.02.2020.

u 10:00h

10.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
EКOI34 Urbana ekologija

06.02.2020.

u 12:00h

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
O-01 Pedagogija

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
4