APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

03.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 11:00h

09.06.2020.

u 10:00h

Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
2
BEZ402 Ekologija životinja

07.04.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

01.06.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
5
BIO404 Školska praksa

02.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
9
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

01.06.2020.

u 11:00h

02.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Ranđelović
Zorica Mitić
0
BIODI13 Biološke simbioze

02.06.2020.

u 10:00h

03.06.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

05.06.2020.

u 10:00h

06.06.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
7
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

03.06.2020.

u 13:00h

05.06.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
BIODI23 Forenzička biologija

07.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

06.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIODI27 Botanički praktikum

07.04.2020.

u 12:00h

09.04.2020.

u 12:00h

Bojan Zlatković
0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

07.04.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

06.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIODI33 Didaktičke inovacije

09.06.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
EКO401 Кonzervaciona biologija

08.06.2020.

u 12:00h

09.06.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
6
EКO402 Bioindikacije i biomonitoring

02.06.2020.

u 12:00h

04.06.2020.

u 12:00h

Milica Stojković-Piperac
9
EКO405 Zoogeografija

09.04.2020.

u 15:00h

10.04.2020.

u 15:00h

Saša Stanković
0
EКO501 Zaštita biološke raznovrsnosti

02.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Milica Stojković-Piperac
6
EКOI11 Ekotoksikologija

08.06.2020.

u 12:00h

10.06.2020.

u 11:00h

Ljubiša Đorđević
5
EКOI12 Genotoksikologija

01.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
0
EКOI13 Hemija životne sredine

01.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
EКOI14 Limnologija

02.06.2020.

u 10:00h

05.06.2020.

u 10:00h

Ana Savić
1
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

05.06.2020.

u 12:00h

10.06.2020.

u 12:00h

Bojan Zlatković
3
EКOI32 Globalna ekologija

04.06.2020.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
0
EКOI33 Ekologija mikroorganizama

01.06.2020.

u 13:00h

06.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
4
EКOI34 Urbana ekologija

01.06.2020.

u 09:00h

02.06.2020.

u 11:00h

Slaviša Stamenković
0