Studijski programi akreditovani 2014. godine

Osnovne akademske studije

Biologija

 Master akademske studije

Biologija

Ekologija i zaštita prirode

Doktorske akademske studije

Biologija  (Lista mentora za Doktorske akademske studije)

Studijski programi akreditovani 2008. godine

Osnovne akademske studije

Biologija

Master akademske studije

Biologija

Ekologija i zaštita prirode

Nastavni planovi 2007/2008

Osnovne akademske studije

Biologija

Diplomske akademske studije

Biologija

Ekologija

Stari nastavni programi