JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01 Pedagogija

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-3 Elektronika

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

12.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

05.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-10 Radijaciona fizika

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
3
F-201 Тeorijska mehanika

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-202 Кvantna mehanika

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-203 Elektrodinamika

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-204 Fizička elektronika

17.02.2020.

u 07:00h

17.02.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-205 Atomska i molekularna fizika

17.02.2020.

u 09:00h

17.02.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-206 Statistička fizika

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Osnove fizike plazme

14.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-210 Fizika elementarnih čestica

06.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-214 Istorija i filozofija fizike

05.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-223 Opšta teorija relativnosti

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-224 Metodika nastave fizike

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-225 Simetrije u fizici

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-226 Osnove astrofizike

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-227 Nastavna sredstva fizike

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-229 Тeorija polja

03.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-230 Fizika u školi

11.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-231 Radijaciona fizika

05.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-233 Planetologija

06.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

11.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-235 Školska praksa

12.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Vladan Pavlović
0
F-238 Fizika lasera

07.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0