APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01 Pedagogija

02.06.2020.

u 09:00h

02.06.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

04.06.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

08.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

03.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

05.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-10 Radijaciona fizika

10.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 13:00h

Vesna Manić
1
F-201 Тeorijska mehanika

01.06.2020.

u 09:00h

01.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-202 Кvantna mehanika

09.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-203 Elektrodinamika

04.06.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-204 Fizička elektronika

05.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

03.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Osnove fizike plazme

08.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-210 Fizika elementarnih čestica

10.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-223 Opšta teorija relativnosti

03.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-227 Nastavna sredstva fizike

09.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

01.06.2020.

u 09:00h

01.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-229 Тeorija polja

10.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-230 Fizika u školi

02.06.2020.

u 09:00h

02.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-231 Radijaciona fizika

10.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 13:00h

Vesna Manić
0