JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Pr-01 Fizička elektronika

18.06.2021.

u 09:00h

18.06.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
1
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

15.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 14:00h

Ivan Mančev
0
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

11.06.2021.

u 09:00h

11.06.2021.

u 14:00h

Goran Đorđević
0
Pr-10 Radijaciona fizika

02.06.2021.

u 09:00h

02.06.2021.

u 14:00h

Vesna Manić
1
Pr-11 Elektrodinamika

02.06.2021.

u 09:00h

02.06.2021.

u 14:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

16.06.2021.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
3
Pr-13 Statistička fizika

09.06.2021.

u 09:00h

09.06.2021.

u 14:00h

Ana Mančić
1
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

07.06.2021.

u 09:00h

07.06.2021.

u 14:00h

Ljiljana Stevanović
Vladan Pavlović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

15.06.2021.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

18.06.2021.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

10.06.2021.

u 09:00h

Ivan Mančev
3
Pr-18 Osnove astrofizike

04.06.2021.

u 09:00h

04.06.2021.

u 14:00h

Dragan Gajić
Milan Milošević
0
Pr-19 Fizika lasera

18.06.2021.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

16.06.2021.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

08.06.2021.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
3
Pr-6 Тeorijska mehanika

07.06.2021.

u 09:00h

07.06.2021.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

08.06.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
Pr-8 Кvantna mehanika

10.06.2021.

u 09:00h

10.06.2021.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

15.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 14:00h

Dejan Aleksić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

04.06.2021.

u 09:00h

04.06.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
F-210 Osnove fizike plazme

03.06.2021.

u 09:00h

03.06.2021.

u 14:00h

Dejan Dimitrijević
3
F-212 Fizička i tehnička merenja

11.06.2021.

u 09:00h

11.06.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
3
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

03.06.2021.

u 09:00h

03.06.2021.

u 14:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-214 Elektronika

14.06.2021.

u 09:00h

14.06.2021.

u 14:00h

Dejan Aleksić
0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

17.06.2021.

u 09:00h

Vidosav Marković
2
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

07.06.2021.

u 09:00h

07.06.2021.

u 14:00h

Saša Gocić
1
F-217 Fizika materijala

15.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
3
F-239 Osnove energetike

15.06.2021.

u 09:00h

15.06.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

02.06.2021.

u 09:00h

02.06.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

16.06.2021.

u 09:00h

16.06.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

17.06.2021.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

17.06.2021.

u 09:00h

17.06.2021.

u 14:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

07.06.2021.

u 09:00h

07.06.2021.

u 14:00h

Vesna Manić
1
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

14.06.2021.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

08.06.2021.

u 09:00h

08.06.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

16.06.2021.

u 09:00h

16.06.2021.

u 14:00h

Dejan Aleksić
0