JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

16.07.2020.

u 10:00h

16.07.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
2
Op-5 Numeričke metode u fizici

07.07.2020.

u 09:00h

07.07.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-01 Fizička elektronika

09.07.2020.

u 09:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

13.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
3
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

13.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
Pr-10 Radijaciona fizika

09.07.2020.

u 09:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
Pr-11 Elektrodinamika

09.07.2020.

u 09:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

17.07.2020.

u 09:00h

17.07.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
3
Pr-13 Statistička fizika

10.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

13.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

07.07.2020.

u 09:00h

07.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

16.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
3
Pr-18 Osnove astrofizike

14.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
Pr-19 Fizika lasera

15.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

10.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

09.07.2020.

u 09:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-6 Тeorijska mehanika

14.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
1
Pr-7 Pedagogija

07.07.2020.

u 10:00h

07.07.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
Pr-8 Кvantna mehanika

06.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

07.07.2020.

u 09:00h

07.07.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

08.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-209 Fizika čvrstog stanja

08.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-210 Osnove fizike plazme

17.07.2020.

u 09:00h

17.07.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
4
F-212 Fizička i tehnička merenja

08.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

10.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
2
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

10.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-214 Elektronika

15.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
5
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

16.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

06.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
4
F-217 Fizika materijala

06.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-239 Osnove energetike

14.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

14.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

17.07.2020.

u 09:00h

17.07.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

17.07.2020.

u 09:00h

17.07.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

14.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

07.07.2020.

u 09:00h

07.07.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
1
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

10.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

08.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
1
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

15.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0