SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

27.08.2020.

u 10:00h

29.08.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

26.08.2020.

u 09:00h

26.08.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-01 Fizička elektronika

03.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

25.08.2020.

u 09:00h

25.08.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
2
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

31.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
Pr-10 Radijaciona fizika

27.08.2020.

u 09:00h

27.08.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
Pr-11 Elektrodinamika

02.09.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

03.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-13 Statistička fizika

26.08.2020.

u 09:00h

26.08.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

25.08.2020.

u 09:00h

25.08.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

25.08.2020.

u 09:00h

25.08.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

27.08.2020.

u 09:00h

27.08.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

31.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
2
Pr-18 Osnove astrofizike

02.09.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
Pr-19 Fizika lasera

04.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

01.09.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

02.09.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
Pr-6 Тeorijska mehanika

24.08.2020.

u 09:00h

24.08.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

31.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Pr-8 Кvantna mehanika

27.08.2020.

u 09:00h

27.08.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

26.08.2020.

u 09:00h

26.08.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

28.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

28.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-210 Osnove fizike plazme

24.08.2020.

u 09:00h

24.08.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-212 Fizička i tehnička merenja

04.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

28.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

28.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-214 Elektronika

01.09.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
4
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

02.09.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
1
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

31.08.2020.

u 09:00h

31.08.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
3
F-217 Fizika materijala

26.08.2020.

u 09:00h

26.08.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-239 Osnove energetike

24.08.2020.

u 09:00h

24.08.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

02.09.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

01.09.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

01.09.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

01.09.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

04.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

25.08.2020.

u 09:00h

25.08.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

04.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

03.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0