DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

21.12.2020.

u 09:00h

21.12.2020.

u 14:00h

0
Pr-12 Metodika nastave fizike

24.12.2020.

u 09:00h

0
Pr-13 Statistička fizika

24.12.2020.

u 09:00h

24.12.2020.

u 14:00h

0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

22.12.2020.

u 09:00h

0
Pr-18 Osnove astrofizike

25.12.2020.

u 09:00h

25.12.2020.

u 14:00h

0
Pr-19 Fizika lasera

22.12.2020.

u 09:00h

0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

21.12.2020.

u 09:00h

0
Pr-21 Školska praksa

25.12.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-214 Elektronika

22.12.2020.

u 09:00h

22.12.2020.

u 14:00h

0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

24.12.2020.

u 09:00h

0
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

25.12.2020.

u 09:00h

0
F-217 Fizika materijala

21.12.2020.

u 09:00h

21.12.2020.

u 14:00h

0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

23.12.2020.

u 09:00h

23.12.2020.

u 14:00h

0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

23.12.2020.

u 09:00h

0
F-246 Optoelektronika

24.12.2020.

u 09:00h

0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

23.12.2020.

u 09:00h

23.12.2020.

u 14:00h

0