JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Pr-01 Fizička elektronika

11.02.2021.

u 09:00h

11.02.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
3
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

03.02.2021.

u 09:00h

03.02.2021.

u 14:00h

Ivan Mančev
1
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

09.02.2021.

u 09:00h

09.02.2021.

u 14:00h

Goran Đorđević
1
Pr-10 Radijaciona fizika

04.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 14:00h

Vesna Manić
4
Pr-11 Elektrodinamika

05.02.2021.

u 09:00h

05.02.2021.

u 14:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

03.02.2021.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-13 Statistička fizika

04.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 14:00h

Ana Mančić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

05.02.2021.

u 09:00h

05.02.2021.

u 14:00h

Vladan Pavlović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

05.02.2021.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

28.01.2021.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
4
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

03.02.2021.

u 09:00h

Ivan Mančev
1
Pr-18 Osnove astrofizike

12.02.2021.

u 09:00h

12.02.2021.

u 14:00h

Milan Milošević
0
Pr-19 Fizika lasera

27.01.2021.

u 09:00h

27.01.2021.

u 14:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

25.01.2021.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

01.02.2021.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-6 Тeorijska mehanika

01.02.2021.

u 09:00h

01.02.2021.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

09.02.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
5
Pr-8 Кvantna mehanika

08.02.2021.

u 09:00h

08.02.2021.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

12.02.2021.

u 09:00h

12.02.2021.

u 14:00h

Dejan Aleksić
0
Sirpr Studijski istraživački rad

12.01.2021.

u 13:00h

Milan Milošević
1
F-209 Fizika čvrstog stanja

10.02.2021.

u 09:00h

10.02.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
1
F-210 Osnove fizike plazme

26.01.2021.

u 09:00h

26.01.2021.

u 14:00h

Dejan Dimitrijević
3
F-212 Fizička i tehnička merenja

02.02.2021.

u 09:00h

02.02.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
3
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

03.02.2021.

u 09:00h

03.02.2021.

u 14:00h

Lana Pantić-Ranđelović
2
F-214 Elektronika

10.02.2021.

u 09:00h

10.02.2021.

u 14:00h

Dejan Aleksić
0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

09.02.2021.

u 07:00h

Vidosav Marković
0
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

10.02.2021.

u 09:00h

10.02.2021.

u 14:00h

10.02.2021.

u 14:00h

Saša Gocić
1
F-217 Fizika materijala

08.02.2021.

u 09:00h

08.02.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
F-239 Osnove energetike

02.02.2021.

u 09:00h

02.02.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

08.02.2021.

u 09:00h

08.02.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

04.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

04.02.2021.

u 09:00h

04.02.2021.

u 14:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

11.02.2021.

u 09:00h

11.02.2021.

u 14:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

01.02.2021.

u 09:00h

01.02.2021.

u 14:00h

Vesna Manić
0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

02.02.2021.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

02.02.2021.

u 09:00h

02.02.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

29.01.2021.

u 09:00h

29.01.2021.

u 14:00h

Dejan Aleksić
0