APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

09.04.2021.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
3
Pr-01 Fizička elektronika

08.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

09.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 14:00h

Goran Đorđević
1
Pr-10 Radijaciona fizika

09.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 14:00h

Vesna Manić
3
Pr-11 Elektrodinamika

06.04.2021.

u 09:00h

06.04.2021.

u 14:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

05.04.2021.

u 09:00h

05.04.2021.

u 14:00h

Vladan Pavlović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

08.04.2021.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

05.04.2021.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
4
Pr-6 Тeorijska mehanika

05.04.2021.

u 09:00h

05.04.2021.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

06.04.2021.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
Pr-8 Кvantna mehanika

09.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 14:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

07.04.2021.

u 09:00h

07.04.2021.

u 14:00h

Dejan Aleksić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

07.04.2021.

u 09:00h

07.04.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
F-210 Osnove fizike plazme

08.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 14:00h

Dejan Dimitrijević
3
F-212 Fizička i tehnička merenja

07.04.2021.

u 09:00h

07.04.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
3
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

05.04.2021.

u 09:00h

05.04.2021.

u 14:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-239 Osnove energetike

08.04.2021.

u 09:00h

08.04.2021.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
F-241 Automatsko upravljanje

06.04.2021.

u 09:00h

06.04.2021.

u 14:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

08.04.2021.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

09.04.2021.

u 09:00h

09.04.2021.

u 14:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

07.04.2021.

u 09:00h

07.04.2021.

u 14:00h

Vesna Manić
0