OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020Oktobar III 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

28.09.2020.

u 10:00h

30.09.2020.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
1
Op-5 Numeričke metode u fizici

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-01 Fizička elektronika

24.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
2
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

28.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
2
Pr-10 Radijaciona fizika

25.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
Pr-11 Elektrodinamika

23.09.2020.

u 09:00h

23.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

21.09.2020.

u 09:00h

21.09.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-13 Statistička fizika

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
Pr-16 Fizika u školi

22.09.2020.

u 09:00h

22.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
1
Pr-18 Osnove astrofizike

21.09.2020.

u 09:00h

21.09.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
Pr-19 Fizika lasera

24.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

21.09.2020.

u 09:00h

21.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
2
Pr-6 Тeorijska mehanika

28.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Pr-8 Кvantna mehanika

25.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Sirpr Studijski istraživački rad

18.09.2020.

u 12:00h

Suzana Stamenković
1
F-209 Fizika čvrstog stanja

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-209 Fizika čvrstog stanja

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-210 Osnove fizike plazme

25.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-212 Fizička i tehnička merenja

22.09.2020.

u 09:00h

22.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

23.09.2020.

u 09:00h

23.09.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

23.09.2020.

u 09:00h

23.09.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-214 Elektronika

28.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
3
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

25.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
1
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
2
F-217 Fizika materijala

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
3
F-239 Osnove energetike

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

24.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

23.09.2020.

u 09:00h

23.09.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

29.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

22.09.2020.

u 09:00h

22.09.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

22.09.2020.

u 09:00h

22.09.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

30.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

24.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0