JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Pr-01 Fizička elektronika

17.02.2020.

u 09:00h

17.02.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
3
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

17.02.2020.

u 09:00h

17.02.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
2
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

07.02.2020.

u 09:00h

07.01.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
2
Pr-10 Radijaciona fizika

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
3
Pr-11 Elektrodinamika

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
Pr-13 Statistička fizika

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
Pr-16 Fizika u školi

11.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
1
Pr-18 Osnove astrofizike

10.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
Pr-19 Fizika lasera

07.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

05.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

12.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-6 Тeorijska mehanika

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
3
Pr-8 Кvantna mehanika

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Sirpr Studijski istraživački rad

05.02.2020.

u 10:00h

05.02.2020.

u 10:00h

07.02.2020.

u 10:00h

Suzana Stamenković
Lana Pantić-Ranđelović
2
F-209 Fizika čvrstog stanja

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-210 Osnove fizike plazme

14.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-212 Fizička i tehnička merenja

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
3
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
2
F-214 Elektronika

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
1
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
1
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
2
F-217 Fizika materijala

06.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-239 Osnove energetike

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

05.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
1
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

11.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-248 Programski paketi u fizici

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Milan Milošević
0