JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IF-01 Osnove računarstva

06.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Marko Petković
3
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

06.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
M-01 Matematika 1

27.01.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
4
M-02 Matematika 2

28.01.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
4
M-03 Matematika 3

07.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
M-04 Matematika 4

10.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
O-05 Engleski jezik

31.01.2020.

u 09:00h

31.01.2020.

u 09:00h

Sonja Miletić
0
O-09 Psihologija

03.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
0
F-101 Mehanika

23.01.2020.

u 09:00h

23.01.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
9
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

21.01.2020.

u 09:00h

21.01.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
8
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

24.01.2020.

u 09:00h

24.01.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
1
F-104 Elektromagnetizam

06.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
6
F-105 Osnove matematičke fizike

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
6
F-105 Programiranje u fizici

03.02.2020.

u 14:00h

03.02.2020.

u 14:00h

Dejan Aleksić
6
F-106 Optika

05.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
1
F-107 Osnove teorijske mehanike

03.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-108 Matematička fizika

11.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
7
F-109 Osnove statističke fizike

05.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
6
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

10.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
6
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

11.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
6
F-112 Osnove elektrodinamike

03.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
1
F-113 Osnove kvantne mehanike

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
4
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

06.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
3
F-115 Nuklearna fizika

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

04.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
12
F-117 Laboratorijski praktikum 2

22.01.2020.

u 09:00h

22.01.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

14.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
6
F-119 Laboratorijski praktikum 4

13.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
F-120 Fizika atmosfere

03.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
5
F-121 Oscilacije i talasi

07.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
6
F-122 Uvod u kosmologiju

07.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-123 Fizika životne sredine

03.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

03.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
2
F-125 Fizički izvori štetnosti

07.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
3
F-126 Osnove biofizike

12.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
H-144 Hemija

29.01.2020.

u 09:00h

29.01.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
0