Nastavni programi akreditovani 2014. godine

Osnovne akademske studije

Fizika

Master akademske studije

Opšta fizika

Primenjena fizika

Fizika-informatika

Doktorske akademske studije

Fizika  (Lista mentora za Doktorske akademske studije)

Nastavni programi – 2008/2009

Osnovne akademske studije

Fizika

Master akademske studije

Opšta fizika

Primenjena fizika

Fizika-informatika

Doktorske studije

Fizika