Šifra Naziv predmeta S Tip Status Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. F-101 Mehanika I NS O 4 3 0 7
2. M-01 Matematika 1 I TM O 3 3 0 7
3. F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja I AO O 2 2 0 5
4. F-116 Laboratorijski praktikum 1 I AO O 1 0 3 5
5. F-105 Programiranje u fizici I AO O 2 2 0 6
6. F-103 Termodinamika i molekularna fizika II NS O 4 2 4 7
7. M-02 Matematika 2 II TM O 3 3 0 7
8. F-117 Laboratorijski praktikum 2 II NS O 1 0 3 5
9. H-144 Hemija II AO O 2 3 0 6
10. Ios1 Predmet izbornog bloka 1
(O-05/O-09)
II AO I 3/2 0/0 0/0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 41.5
DRUGA GODINA
1. F-104 Elektromagnetizam III NS O 4 3 0 7
2. M-03 Matematika 3 III TM O 3 3 0 7
3. F-105 Osnove matematičke fizike III NS O 4 3 0 7
4. F-118 Laboratorijski praktikum 3 III NS O 1 0 3 5
5. Ios2 Predmet izbornog bloka 2
(IF-01/IF-02)
III SA/TM I 2/3 2/3 0/0 5
6. F-106 Optika IV NS O 3 2 0 6
7. F-107 Osnove teorijske mehanike IV SA O 3 2 0 7
8. F-108 Matematička fizika IV NS O 2 2 0 6
9. F-119 Laboratorijski praktikum 4 IV NS O 1 0 3 5
10. Ios3 Predmet izbornog bloka 3
(F-123/M-04)
IV SA/TM I 2/2 2/2 0/0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 48
TREĆA GODINA
1. F-109 Osnove statističke fizike V NS O 3 2 0 7
2. F-110 Osnove atomske i molekularne fizike V SA O 3 2 2 7
3. F-111 Eksperimentalne metode u fizici V SA O 2 0 2 5
4. Ios4 Predmet izbornog bloka 4
(F-124/F-120)
V SA/TM I 2/2 2/1 0/1 5
5. Ios5 Predmet izbornog bloka 5
(F-125/F-121)
V SA/SA I 2/2 0/2 0/0 5
6. F-112 Osnove elektrodinamike VI SA O 3 2 0 7
7. F-113 Osnove kvantne mehanike VI TM O 3 2 0 7
8. F-114 Osnove fizike čvrstog stanja VI SA O 2 2 1 6
9. F-115 Nuklearna fizika VI SA O 2 2 1 6
10. Ios6 Predmet izbornog bloka 6
(F-122/F-126)
VI SA/TM I 2/2 2/0 0/0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 44.5
Ukupno = 43.5 Ukupno
= 62
Ukupno
= 28.5
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 134
Ukupno ESPB bodova 180

Izborna nastava

 
 
Š
 
Naziv predmeta
 
Tip
 
Status predmeta
 
Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka 1.
1. O-05 Engleski jezik   AO I 3 0 5
2. O-09 Psihologija AO I 2 0 5
Predmeti izbornog bloka 2.
1. IF-01 Osnove računarstva SA I 2 2 5
2. IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje SA I 3 3 5
Predmeti izbornog bloka 3.
1. F-123 Fizika životne sredine AO I 2 2 5
2. M-04 Matematika 4 AO I 2 2 5
Predmeti izbornog bloka 4.
1. F-124 Specijalna teorija relativnosti SA I 2 2 5
2. F-120 Fizika atmosfere SA I 2 1 1 5
Predmeti izbornog bloka 5.
1. F-125 Fizički izvori štetnosti SA I 2 0 5
2. F-121 Oscilacije i talasi SA I 2 2 5
Predmeti izbornog bloka 6.
1. F-122 Uvod u kosmologiju SA I 2 2 5
2. F-126 Osnove biofizike SA I 2 0 5