JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5025 Ekonomika i organizacija preduzeća

21.02.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
5027 Prirodno-geografske osnove turizma 2

14.02.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
2
5046 Тurističke regije sveta

05.02.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
1
5054 Menadžment turističke privrede

10.02.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
4
5055 Marketing u turizmu

20.02.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
1