JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-109 Geomorfologija

12.06.2020.

u 08:00h

0
G-2004 Geomorfologija

12.06.2020.

u 08:00h

0