JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Januarski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-100 Uvod u geografiju

27.01.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G-1001 Uvod u geografiju

27.01.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G-1002 Matematička geografija

03.02.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G-1003 Кartografija

05.02.2020.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G-1006 Nacionalna ekonomija

04.02.2020.

u 13:00h

Vidoje Stefanović
0
G-101 Matematička geografija

03.02.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G-102 Geologija sa petrografijom

07.02.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
1
G-103 Nacionalna ekonomija

04.02.2020.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G-104 Кartografija

05.02.2020.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G-106 Кlimatologija

06.02.2020.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-107 Biogeografija

05.02.2020.

u 10:30h

Ranko Dragović
1
G-108 Hidrologija

03.02.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
1
G-109 Geomorfologija

14.02.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
G-110 Geografija stanovništva

05.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G-111 Industrijska geografija

10.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G-112 Agrarna geografija

03.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G-113 Regionalna geografija I

03.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-114 Тuristička geografija

14.02.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
2
G-115 Geografija lokalne sredine

05.02.2020.

u 10:30h

Тatjana Đekić
0
G-116 Nacionalna klimatologija

06.02.2020.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-117 Nacionalna hidrologija

03.02.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G-118 Regionalna geografija II

05.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
G-119 Geografija naselja

03.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G-120 Geografija Srbije

03.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G-121 Metodika nastave geografije

05.02.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G-2001 Кlimatologija

06.02.2020.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-2002 Hidrologija

03.02.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G-2003 Biogeografija

05.02.2020.

u 10:30h

Ranko Dragović
0
G-2004 Geomorfologija

14.02.2020.

u 08:00h

0
G-2005 Geografija lokalne sredine

05.02.2020.

u 10:30h

Тatjana Đekić
0
G-2006 Nacionalna klimatologija

06.02.2020.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-3001 Osnovi demografije

05.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G-3002 Geografija naselja

03.02.2020.

u 09:00h

0
G-3003 Industrijska geografija

10.02.2020.

u 09:00h

Vukašin Šušić
0
G-3004 Agrarna geografija

03.02.2020.

u 09:00h

Vukašin Šušić
0
G-3005 Regionalna geografija severne polulopte

03.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-3006 Regionalna geografija južne polulopte

05.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-3007 Metodika nastave geografije

05.02.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G-3008 Geografija Srbije

03.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-3009 Тuristička geografija

14.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-3010 Nacionalna hidrologija

03.02.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
GI-1001 Informatika

23.01.2020.

u 09:00h

27.01.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO41 Informatika

23.01.2020.

u 09:00h

27.01.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
M-09 Poslovna statistika

27.01.2020.

u 10:00h

0
M-106 Poslovna matematika

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
O-09 Francuski jezik 1

28.01.2020.

u 11:00h

Selena Stanković
0