JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-250 Osnove turizma

19.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G-251 Geografija turističkih naselja

25.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G-257 Menadžment turističke privrede

10.02.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G-265 Тurističke regije sveta

05.02.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
1