MARTOVSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Martovski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G210 Studijski istraživački rad

15.03.2021.

u 11:00h

31.03.2021.

u 12:00h

31.03.2021.

u 13:00h

Jelena Živković
Ljiljana Stričević
3