OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020Oktobar III 2019/2020Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

23.09.2020.

u 14:30h

Ranko Dragović
11
G201 Prostorno planiranje

30.09.2020.

u 11:00h

Selim Šaćirović
1
G202 Zaštita životne sredine

30.09.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
G203 Тematsko kartiranje

23.09.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
4
G204 Politička geografija

23.09.2020.

u 14:00h

Ranko Dragović
6
G205 Stanovništvo sveta

30.09.2020.

u 11:00h

Selim Šaćirović
2
G206 Svetska privreda

25.09.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G207 Regionalna geografija Srbije I

23.09.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
5
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

28.09.2020.

u 10:30h

Aleksandar Radivojević
3
G209 GIS

22.09.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
2
G211 Regionalna geografija Srbije II

23.09.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
1
G213 Тurističko-geografske regije sveta

23.09.2020.

u 13:00h

0
G214 Didaktičke inovacije

29.09.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
G216 Nacionalni parkovi

30.09.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
G217 Psihologija

28.09.2020.

u 10:00h

30.09.2020.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
2
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

23.09.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
4
G219 Nacionalna turistička geografija

30.09.2020.

u 11:30h

Selim Šaćirović
1
G220 Engleski jezik II

25.09.2020.

u 10:00h

0
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

30.09.2020.

u 12:30h

0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

22.09.2020.

u 10:00h

0
G257 Banjski turizam

21.09.2020.

u 10:30h

0
G277 Ruralna ekologija

25.09.2020.

u 10:00h

0
O-01 Pedagogija

29.09.2020.

u 09:00h

0
O-01-B Pedagogija

29.09.2020.

u 09:00h

0