JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

08.07.2020.

u 14:30h

Ranko Dragović
2
G201 Prostorno planiranje

13.07.2020.

u 11:30h

Selim Šaćirović
6
G202 Zaštita životne sredine

08.07.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
G203 Тematsko kartiranje

08.07.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
4
G204 Politička geografija

08.07.2020.

u 14:30h

Ranko Dragović
4
G205 Stanovništvo sveta

13.07.2020.

u 11:00h

Selim Šaćirović
8
G206 Svetska privreda

06.07.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G207 Regionalna geografija Srbije I

08.07.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
10
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

06.07.2020.

u 11:00h

Aleksandar Radivojević
2
G209 GIS

07.07.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
10
G211 Regionalna geografija Srbije II

08.07.2020.

u 10:30h

Mila Pavlović
2
G213 Тurističko-geografske regije sveta

08.07.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
0
G214 Didaktičke inovacije

07.07.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
G216 Nacionalni parkovi

08.07.2020.

u 12:00h

Тatjana Đekić
0
G217 Psihologija

16.07.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
3
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

08.07.2020.

u 11:00h

Ranko Dragović
7
G219 Nacionalna turistička geografija

13.07.2020.

u 12:30h

Selim Šaćirović
4
G220 Engleski jezik II

06.07.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
0
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

16.07.2020.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

10.07.2020.

u 10:00h

Mrđan Đokić
3
G257 Banjski turizam

08.07.2020.

u 11:00h

Aleksandar Radivojević
0
G277 Ruralna ekologija

06.07.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
0
O-01 Pedagogija

07.07.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

16.07.2020.

u 10:00h

0
O-01-B Pedagogija

07.07.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0