DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

23.12.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
2
G204 Politička geografija

23.12.2020.

u 12:00h

Ranko Dragović
2
G205 Stanovništvo sveta

24.12.2020.

u 10:30h

0
G206 Svetska privreda

21.12.2020.

u 10:00h

0
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

23.12.2020.

u 13:00h

Aleksandar Radivojević
2
G209 GIS

22.12.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
2
G210 Studijski istraživački rad

21.12.2020.

u 09:00h

21.12.2020.

u 11:00h

Ljiljana Stričević
Mrđan Đokić
2
G211 Regionalna geografija Srbije II

22.12.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
13
G213 Тurističko-geografske regije sveta

23.12.2020.

u 11:30h

0
G214 Didaktičke inovacije

22.12.2020.

u 09:00h

0
G215 Astronomija

25.12.2020.

u 12:00h

0
G216 Nacionalni parkovi

23.12.2020.

u 12:00h

0
G217 Psihologija

24.12.2020.

u 15:00h

25.12.2020.

u 14:00h

0
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

23.12.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G219 Nacionalna turistička geografija

24.12.2020.

u 10:30h

0
G220 Engleski jezik II

22.12.2020.

u 17:00h

0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

21.12.2020.

u 08:00h

0
G257 Banjski turizam

23.12.2020.

u 13:00h

0
G277 Ruralna ekologija

21.12.2020.

u 10:00h

0
O-01 Pedagogija

22.12.2020.

u 09:00h

0
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

24.12.2020.

u 15:00h

25.12.2020.

u 14:00h

0
O-01-B Pedagogija

22.12.2020.

u 09:00h

0