APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

09.04.2020.

u 12:00h

08.06.2020.

u 11:00h

Selim Šaćirović
11
G202 Zaštita životne sredine

08.04.2020.

u 11:00h

03.06.2020.

u 10:00h

Тatjana Đekić
9
G207 Regionalna geografija Srbije I

10.06.2020.

u 10:00h

Mila Pavlović
9
G213 Тurističko-geografske regije sveta

08.04.2020.

u 11:30h

10.06.2020.

u 07:00h

Ranko Dragović
0
G214 Didaktičke inovacije

09.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
2
G215 Astronomija

10.06.2020.

u 09:00h

Milan Milošević
1
G216 Nacionalni parkovi

08.04.2020.

u 11:00h

03.06.2020.

u 07:00h

Тatjana Đekić
0
G217 Psihologija

05.06.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
3
G219 Nacionalna turistička geografija

09.04.2020.

u 12:00h

08.06.2020.

u 10:00h

Selim Šaćirović
5
G220 Engleski jezik II

01.06.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
0
G221 Urbana ekologija

02.06.2020.

u 07:00h

Slaviša Stamenković
0
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

03.06.2020.

u 11:00h

Miloš Đorđević
2