JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

18.02.2020.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
0
G251 Uvod u ekonomiju

20.02.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
14
G252 Osnove turizma

19.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
17
G253 Geografija turističkih naselja

25.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
13
G254 Engleski jezik II

19.02.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
13
G255 Ekonomika turizma

20.02.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G256 Тurističko uređenje prostora

11.02.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
2
G257 Banjski turizam

20.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G261 Menadžment turističke privrede

10.02.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
8
G263 Тurističke agencije i turoperatori

05.02.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
7
G264 Тurističko-geografske regije sveta

05.02.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
2
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

05.02.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G266 GIS

04.02.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G267 Nacionalna turistička geografija

05.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G268 Studijski istraživački rad

29.01.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

21.02.2020.

u 12:00h

Jelena Petrović
12
G271 Francuski jezik II

19.02.2020.

u 09:00h

Selena Stanković
1
G272 Nacionalni parkovi

19.02.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G273 Hotelijerstvo

14.02.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G277 Ruralna ekologija

10.02.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
12
G278 Тematsko kartiranje

05.02.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
5
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

04.02.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
8
G280 Metodologija NIR-a

11.02.2020.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

04.02.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
0