APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G251 Uvod u ekonomiju

07.04.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G252 Osnove turizma

09.04.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
6
G253 Geografija turističkih naselja

06.04.2020.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
2
G261 Menadžment turističke privrede

07.04.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

08.04.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

06.04.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G277 Ruralna ekologija

06.04.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G278 Тematsko kartiranje

08.04.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

07.04.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
0