I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 09:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe 1laboratorija FF-6
08:15 - 12:00 (H-104-B) Eksperimentalna organska hemija, laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-107
09:15 - 12:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
13:15 - 15:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, predavanja učionica PZ-202
15:15 - 17:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, predavanja učionica PZ-202

UTORAK

08:15 - 09:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe 2laboratorija FF-6
09:15 - 12:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
14:15 - 17:00 (H-103-B) Organska hemija 1, predavanja 1učionica PZ-202
17:15 - 18:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, vežbe 1učionica PZ-202
18:15 - 19:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, vežbe 2učionica PZ-202

SREDA

08:15 - 10:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, predavanja učionica PZ-202
11:00 - 11:45 (H-104-B) Eksperimentalna organska hemija, predavanja sala 100
12:15 - 13:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe 3laboratorija FF-6
13:00 - 16:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6
13:00 - 16:25 (H-104-B) Eksperimentalna organska hemija, laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-107
16:35 - 20:00 (H-104-B) Eksperimentalna organska hemija, laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-107

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6
14:15 - 15:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe 4laboratorija FF-6
15:15 - 18:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe 4laboratorija FF-6

PETAK

08:00 - 09:30 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
09:45 - 11:15 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
12:15 - 14:00 (H-103-B) Organska hemija 1, predavanja 1učionica PZ-202
14:15 - 15:00 (H-103-B) Organska hemija 1, vežbe učionica PZ-202
15:15 - 17:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, predavanja učionica PZ-202