APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija

Aprilski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-04 Matematika

01.06.2020.

u 09:00h

02.06.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
0
IO31 Primena računara u hemiji

08.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
O-05 Engleski jezik 2

01.06.2020.

u 11:00h

02.06.2020.

u 11:00h

Sonja Miletić
0
F-01 Fizika

03.06.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
H-100 Opšta hemija

04.06.2020.

u 08:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
Maja Stanković
0
H-101 Osnovi neorganske hemije

03.06.2020.

u 11:00h

05.06.2020.

u 11:00h

Nikola Nikolić
0
H-102 Analitička hemija I

03.06.2020.

u 08:00h

05.06.2020.

u 08:00h

Snežana Mitić
0
H-103 Fizička hemija I

03.06.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-104 Fizička hemija II

01.06.2020.

u 11:00h

02.06.2020.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
1
H-105 Analitička hemija II

01.06.2020.

u 08:00h

02.06.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-106 Organska hemija I

05.06.2020.

u 09:00h

0
H-107 Osnovi hemijske veze

03.06.2020.

u 11:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-108 Organska hemija II

05.06.2020.

u 09:00h

0
H-108 Organska hemija II

05.06.2020.

u 09:00h

Niko Radulović
2
H-109 Analitička hemija III

05.06.2020.

u 11:00h

09.06.2020.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-110 Hemija kompleksnih jedinjenja prelaznih metala

03.06.2020.

u 11:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-111 Instrumentalna analitička hemija

01.06.2020.

u 09:00h

02.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
3
H-112 Hemija primarnih biomolekula

02.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-113 Osnovi industrijske hemije

05.06.2020.

u 09:00h

0
H-114 Hemija životne sredine I

05.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-115 Instrumentalne metode u organskoj hemiji

09.06.2020.

u 09:00h

0
H-116 Biohemija I

01.06.2020.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-117 Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji

04.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-118 Nobelove nagrade u hemiji

01.06.2020.

u 11:00h

02.06.2020.

u 11:00h

Danijela Кostić
0
H-120 Кristalohemija sa osnovama mineralogije

03.06.2020.

u 11:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-121 Odabrana poglavlja iz neorganskih materijala u industriji

01.06.2020.

u 09:00h

02.06.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-124 Analitička hemija životne sredine

03.06.2020.

u 08:00h

04.06.2020.

u 08:00h

Sofija Rančić
0
H-125 Odabrana poglavlja volumetrijske analize

04.06.2020.

u 13:00h

0
H-126 Priprema složenih uzoraka za analizu

04.06.2020.

u 13:00h

0
H-127 Metode odvajanja u hemiji I

03.06.2020.

u 11:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-128 Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja

04.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-129 Тehnologija materijala

04.06.2020.

u 13:00h

05.06.2020.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-130 Obrada rezultata u analitičkoj hemiji

03.06.2020.

u 11:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-131 Кorozija metala

05.06.2020.

u 11:00h

0
H-132 Zagađivači i zaštita od zagađivanja

05.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-134 Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji

05.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-136 Galvanski procesi

04.06.2020.

u 11:00h

0
H-137 Prehrambena organska hemija

04.06.2020.

u 11:00h

0
H-138 Metode izolovanja i razdvajanja u biohemiji

01.06.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-139 Odabrana poglavlja instrumentalne analize

01.06.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-140 Osnove mikrobiologije

01.06.2020.

u 13:00h

04.06.2020.

u 13:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-140 Osnovi hemijske mikrobiologije

01.06.2020.

u 13:00h

04.06.2020.

u 13:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-141 Nomenklatura u organskoj hemiji

02.06.2020.

u 11:00h

0
H-143 Prehrambeni aditivi

04.06.2020.

u 11:00h

05.06.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-245 Hemija heterocikličnih jedinjenja

06.06.2020.

u 09:00h

0