JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Profesor hemije

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-B Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
H-200-B Elektrohemija

17.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
11
H-201-B Savremene optičke metode analize

19.02.2020.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
10
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

20.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
10
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

01.02.2020.

u 09:00h

0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

17.02.2020.

u 13:00h

0
H-205-B Organske sinteze

18.02.2020.

u 13:00h

Niko Radulović
1
H-206-B Dinamička biohemija

19.02.2020.

u 13:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

20.02.2020.

u 13:00h

0
H-214-B Metodika nastave hemije 1

04.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
2
H-215-B Školska praksa 1

07.02.2020.

u 09:00h

Jelena Mitrović
2
H-216-B Školski ogledi u organskoj hemiji

03.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
2
H-217-B Školski ogledi u neorganskoj hemiji

10.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
H-218-B Metodika nastave hemije 2

13.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
H-219-B Školska praksa 2

07.02.2020.

u 11:00h

10.02.2020.

u 11:00h

Sofija Rančić
0
H-222-B Bioneorganska hemija

18.02.2020.

u 11:00h

18.02.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
8
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

17.02.2020.

u 11:00h

18.02.2020.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
3
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

22.02.2020.

u 09:00h

0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

21.02.2020.

u 13:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-234-B Nobelove nagrade u hemiji

04.02.2020.

u 11:00h

05.02.2020.

u 11:00h

Danijela Кostić
0
H-235-B Rad sa darovitim učenicima

10.02.2020.

u 11:00h

12.02.2020.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-236-B Monitoring životne sredine

04.02.2020.

u 11:00h

05.02.2020.

u 11:00h

Jelena Mitrović
Marjan Ranđelović
0
H-238-B Aktivno učenje u hemiji

12.02.2020.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
Тatjana Anđelković
0
H-239-B Hemija u svakodnevnici - Etkinsovi molekuli

10.02.2020.

u 11:00h

0