APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Profesor hemije

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200-B Elektrohemija

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-201-B Savremene optičke metode analize

08.04.2020.

u 09:00h

0
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

11.04.2020.

u 09:00h

0
H-214-B Metodika nastave hemije 1

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-215-B Školska praksa 1

08.04.2020.

u 09:00h

0
H-216-B Školski ogledi u organskoj hemiji

07.04.2020.

u 13:00h

08.04.2020.

u 13:00h

Danijela Кostić
0
H-217-B Školski ogledi u neorganskoj hemiji

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-222-B Bioneorganska hemija

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
0
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
0